Arbeidsflytmappen

Den underliggende arbeidsflytmappen for en spørsmålstavle må være opprettet på forhånd av en administrator. En gitt arbeidsflytmappe kan kun tildeles én -1- spesifikk visuell tavle. Administrering av aktive mapper er beskrevet i andre hjelpeartikler.

I tillegg må alle disipliner opprettes.

Arbeidsflytmappen kan ha så mange arbeidsflytsteg og egendefinerte felt som man vil. For å kunne definere alle kryssreferanser mellom tavle og arbeidsflyt, må arbeidsflyten minst inneholde følgende egendefinerte felter og arbeidsflytsteg:

  • Spørsmål
  • Svar
  • Fra-disiplin
  • Til-displin
  • Svarfrist
  • Besvart dato
  • et steg for nye spørsmål 
  • et låst steg for Beslutningsloggen (Decision log)
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk