Arbeidsflytmappen

Den underliggende arbeidsflytmappen for en visuell tavle (VT) må være opprettet på forhånd av en administrator (dette er beskrevet i en separat hjelpeartikkel). En gitt arbeidsflytmappe kan kun tildeles én -1- spesifikk VT.

I tillegg må alle Fra/Til-fagområder (disipliner) opprettes.

Arbeidsflytmappen kan ha så mange trinn og egendefinerte felt som man vil. For å kunne definere alle kryssreferanser mellom tavle og arbeidsflyt, må arbeidsflyten minst inneholde følgende:

  • et egendefinert felt for Spørsmål
  • et egendefinert felt for Svar
  • et egendefinert felt for Fra-fagområde
  • et egendefinert felt for Til-fagområde
  • et egendefinert felt for Svarfrist (valgfri
  • et steg for nye, dvs. Ubesvarte spørsmål 
  • et låst steg for Beslutningsloggen (Decision log)
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk