Hvordan oppretter jeg en visuell tavle?

Generelt

Den bakenforliggende arbeidsflytmappen må eksistere før du oppretter en ny visuell tavle  (VT). Prosedyren for å opprette en aktiv mappe med arbeidsflyt beskrives ikke her, se egen hjelpeartikkel. 
I tillegg må alle fagområder (displiner) defineres av administratoren.

Utfør følgende trinn for å opprette en ny Visuell Tavle i administrasjonsklienten:

 1. Velg Visuelle tavler fra hovedmenyen og klikk på NEW BOARD-knappen

 2. Velg den underliggende arbeidsflytmappen fra listen over aktive mapper med arbeidsflyt i rommet

 3. Fyll ut all nødvendig informasjon om den nye tavlen(se nedenfor)

 4. Klikk på SUBMIT-knappen for å lagre tavlen

Den nye tavlen er nå tilgjengelig.

Tavleoppsett

Tavlen må knyttes til den underliggende arbeidsflytmappen for å definere kryssreferanser for obligatoriske steg og egendefinerte felt. Følgende innstillinger må defineres:

 • Navn på tavlen
  Obligatorisk.

 • Beskrivelse
  Valgfri.

 • Spørsmål
  Obligatorisk. Velges fra rullegardinlisten med egendefinerte felt fra arbeidsflyten.

 • Svar
  Valgfri (må IKKE settes som obligatorisk). Velges fra rullegardinlisten med egendefinerte felt fra arbeidsflyten.
 • Fra
  Obkligatorisk. Fra-disiplin velges fra rullegardinlisten.

 • Til
  Valgfri. En eller flere til-disipliner velges fra rullegardinlisten.

 • Svarfrist
  Valgfri. Datofelt. Velges fra rullegardinlisten med egendefinerte felt fra arbeidsflytmappen.
  Ved å krysse av i Forfallsdato-feltet, blir 2 nye egendefinerte felter opprettet når du konfigurerer den underliggende arbeidsflytmappen:

  • Ansvarlig
   Valgfri, men ett medlem fra en av Til-disiplinene kan velges som hovedansvarlig.

  • Fullført
   Kan benyttes til å angi at spørsmålet er fullstendig besvart. Ved å flytte spørsmålet til Beslutningsloggen blir dette feltet automatisk satt.

 • Første steg
  Obligatorisk. Velges fra listen over steg i den valgte arbeidsflyten.

 • Beslutningslogg (Decision log)
  Obligatorisk. Velges fra listen over steg i den valgte arbeidsflyten, men allerede valgt Første steg er ikke valgbart.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk