Hvordan oppretter jeg en visuell tavle?

Generelt

Den bakenforliggende arbeidsflyten må eksistere før du oppretter en ny visuell tavle  (VT). Prosedyren for å opprette en aktiv mappe med arbeidsflyt beskrives ikke her, se egen hjelpeartikkel. 
I tillegg må alle fagområder (displiner) defineres av administratoren.

Utfør følgende trinn for å opprette en ny Visuell Tavle i administrasjonsklienten:

 1. Velg Visuelle tavler fra hovedmenyen og klikk på NEW BOARD-knappen

 2. Velg den underliggende arbeidsflytmappen fra listen over aktive mapper med arbeidsflyt i rommet

 3. Fyll ut all nødvendig informasjon om den nye tavlen(se nedenfor)

 4. Klikk på SUBMIT-knappen for å lagre tavlen

Den nye tavlen er nå tilgjengelig.

Tavleoppsett

Tavlen må knyttes til den underliggende arbeidsflyten for å definere kryssreferanser for obligatoriske steg og egendefinerte felt. Følgende innstillinger må defineres:

 • Navn på tavlen
  Obligatorisk.

 • Beskrivelse
  Valgfri.

 • Spørsmål
  Velges fra rullegardinlisten med egendefinerte felt fra arbeidsflyten.

 • Svar
  Velges fra rullegardinlisten med egendefinerte felt fra arbeidsflyten.
 • Fra
  Fagområde velges fra rullegardinlisten.

 • Til
  Fagområde velges fra rullegardinlisten.

 • Svarfrist
  Datofelt. Velges fra rullegardinlisten med egendefinerte felt fra arbeidsflyten.
 • Første steg
  Velges fra listen over steg i den valgte arbeidsflyten.

 • Beslutningslogg (Decision log)
  Velges fra listen over steg i den valgte arbeidsflyten, men allerede valgt Første steg er ikke valgbart.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk