Versjonsnyheter, 12 september 2018

Vi har i sommer gjort flere forbedringer på tegningshåndteringen i Interaxo. Med en god prosess på revidering og publisering hjelper vi prosjekter med å få full kontroll på godkjenning og tilgang av tegninger på en sikker og fleksibel måte.

 

Revidere nye tegninger uten å publisere

Noen kunder ønsker kun å revidere tegninger uten å publisere, kanskje kun for internt bruk eller i en planfase av et prosjekt. Under innstillinger kan du nå velge mellom både revidering og publisering eller kun revidering. Ved kun revidering, blir valget for publisering borte i menyene når du jobber i prosessen. Men du kan nå sende til revidering eller bruke fil import med automatisk revidering og filene vil bli revidert.  

 

Publiseringskommentarer

Med de siste oppdateringene lanserer vi muligheten for et eget felt til revisjonskommentarer som inkluderes ved publisering. Dette gjør det mulig for deg som godkjenner tegninger å sende med kommentar ut til publisert tegning hvis det er en viktig beskjed som skal følge med. Dette må settes opp under innstillinger for publisering.

Publisert kommentar blir nullstilt ved revidering av tegningene.

 

Unik oppføringstittel

Frem til nå har det ikke vært noe sjekk på om en oppføringstittel har vært unik eller ikke (bortsett fra hvis man har brukt nummergenerator). Dette har vært et problem spesielt i tegningshåndteringen men også andre mapper hvor man ønsker å unngå duplikater av oppføringer med samme oppføringstittel.

Når du velger hvilket felt som skal være oppføringstittel så kan du ved å klikke to ganger på stjernen få mulighet til å sette en oppføringstittel som unik. Dermed er det ikke mulig å opprette to oppføringer med samme oppføringstittel i mappen. 

Det er nå også mulig å endre oppføringstittel etter at man har begynt å jobbe med en aktiv mappe.

 

Andre forbedringer i tegningshåndteringen ved denne oppdateringen:

 

Ved import av tegninger første gang blir ikke revisjonsdato satt til dagens dato men beholder opprinnelig dato fra import av tegningslisten

Ved import av tegninger kan du velge om du vil ha delvis match på første eller siste valgfrie karakter.

Oppføringer blir nå låst hvis du publiserer fra et steg som ikke er markert som et låst steg. Tidligere ble de ikke det, noe som gjorde det mulig å gjøre endringer på en oppføring som var publisert og som da var en mulig feilkilde.

 

Summen av alle disse endringene og fixene er at tegningshåndtering i Interaxo er enda enklere, brukervennlig og kan tilpasses nettopp det behovet du har som bruker av løsningen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer