Hvordan bruker jeg Beslutningsloggen?

Klikk på Decision log i hovedmenyen for å se listen med alle spørsmål i dette steget.

I Beslutningsloggen kan du

 • Sortere spørsmålslisten på hvilken som helst kolonne
  - ved å klikke på kolonneoverskriften

 • Ekspandere et spørsmål i lesemodus  
  - ved å klikke på nedoverpilen i første kolonne på den aktuelle raden

 • Kollapse ekspanderte spørsmål
  - ved å klikke på oppoverpilen i første kolonne på den aktuelle raden

 • Søke på en hvilken som helst kolonne for å hente ønskede spørsmål

 • Vise / skjule kolonner i listevisningen
  - ved å velge (bort) kolonner i pop-up som initieres ved å klikke på Show/Hide columns-ikonet øverst i høyre hjørne

 • Bytte om på kolonnerekkefølgen
  - ved å dra-og-slippe en kolonneoverskrift til ny posisjon

 • Aktivere filtrering eller fjerne muligheten for å filtrere på alle kolonnene i listen
  - ved å klikke på Add filtering-ikonet øverst i høyre hjørne

 • Filtrere på så mange kolonner du vil
  - ved å aktivere filtrering og skrive inn verdier i et hvilket som helst Filter..-felt
 • Åpne et spørsmålskort
  - ved å klikke på blyantikonet

 • Lås opp og rediger et spørsmål ved å utføre følgende steg:
  > klikk på (låst) hengelåsikon
  > Oppgi grunnen til endringen og LAGRE denne
  > klikk på blyantikonet for å redigere spørsmålet
  > Foreta endringer på spørsmålskortet og klikk LAGRE
  > klikk på (nå ulåst) hengelåsikon for igjen å låse spørsmålet

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer