Ukevisningen

Introduksjon

Ukesvisningen er en tabell der alle objekttypene for en visuell tavle presenteres på en tidslinje delt inn i ukenumre som enheter på X-aksen.

Objektene vises som kort i rutenettets celler. Det er 3 typer kort:

 • Spørsmål fra en disiplin til en eller flere andre
 • Milepæler 
 • Leveranser (ikke implementert ennå)

Kolonnen et kort er plassert under tilsvarer et bestemt ukenummer, som bestemmes av  forfallsdatofeltet. Hvis forfallsdatoen ikke er angitt, blir kortet plassert i kolonnen Ingen forfallsdato.


Om tabellen

Enhetene på Y-aksen representerer disiplinene på tavlen, en rad per disiplin. Milepælkortene vises alltid på den øverste raden på i tabellen.

Kolonnene på X-aksen er:

 • Disiplin
  Hver rad representerer en disiplin.

 • Ingen forfallsdato
  Inneholder alle elementer uten verdi for feltet forfallsdato.

 • Forfalt
  Inneholder alle gjenstander med forfallsdato eldre enn 1 uke.

 • Nåværende uke
  Overskriften viser det nåværende ukes nummer i blått. Kolonnen inneholder alle elementer som forfaller i denne uken.

 • 4 neste uker
  Overskriftene til de neste 4 kolonnene inneholder de respektive ukenumrene. Kolonnene inneholder alle kortene som har forfallsdato innenfor respektive ukesnumre.

 • Ukedager
  Ukekolonnene kan ekspanderes for å vise ukedagene.

Vanlige funksjoner

Verktøylinjen har følgende funksjoner på tvers av objekttyper:

 • Velg datoperiode
  (ikke implementert ennå)

 • Utvid/skjul celleelementer
  Klikk på UTVID CELLER for å vise alle individuelle celleelementer. Klikk på LUKK CELLER for å skjule individuelle celleelementer.

 • Zoom
  Zoom inn/ut for å vise tabellen henholdsvis større og mindre.

 • Filtrer
  Filtrer, dvs. vis/skjul celleelementer som inneholder spesifikke disiplin-, medlems- og listefeltverdier

 • Innstillinger
  Tilpass visningen av celleelementer ved å
  - velge hvilken oppføringstittel som skal vises
  - vise eller skjule vedlegg og kommentarer

Hvis du vil se en detaljert ukedagsvisning, kan du ekspandere aktuelle ukenkolonner.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk