Versjonsnyheter 24 mai 2018

Valglistefelt med både verdi og beskrivelse

Vi har endret hvordan du nå legger inn verdier i valgliste felt. Verdiene legges inn i en grid, og kan også kopieres fra f.eks Excel. Alle verdier kan flyttes opp og ned hvis du ønsker å endre rekkefølge. Vi har også lagt inn mulighet for å legge med beskrivelse til verdien. Dette vil være synlig både når man velger en verdi og i listevisning og inne på selve oppføringen i etterkant. Denne beskrivelsen kan også kopieres inn sammen med verdien fra f.eks Excel. Beskrivelse er spesielt nyttig når man bruker nummer generatoren og har mange koder man skal velge mellom Se mer om dette under Nummer generator under. 

Skjermbilde_2018-05-24_kl._11.14.44.png

Nummer generator

  • Det er nå mulig å bruke nummer generator uten sekvensnummer
  • Det er nå mulig å flytte en oppføring fra en mappe til enn annen selv om nummer generator er skrudd på
  • For at man skal kunne bruke et felt i nummer generator så må feltet være både obligatorisk og låst for redigering. Dette gjør du under innstiller på selve feltet. 
  • Nummer generatoren kan nå settes opp til å låses enten på community eller på rom
  • Nummer generatoren bruker valgliste felt og nå når du oppretter valgliste felt kan du velge å ha med beskrivelse i tillegg til selve verdien. Beskrivelsen vil være synlig i nedtrekks feltet og i listevisning men når man bruker den i nummer generatoren så vil den kun bruke verdien når man skaper den unike verdien. 

Inline edit

Det er nå mulig å dobbeltklikke på alle felt direkte inne på en oppføring for å redigere metadata. Alle felt med unntak av rik tekst felt kan redigeres slik. 

Skjermbilde_2018-05-24_kl._11.12.58.png

Unik oppføringstittel

Når du velger hvilket felt som skal være oppføringstittel så kan du ved å klikke to ganger på stjernen få mulighet til å sette en oppføringstittel som unik. Dermed er det ikke mulig å opprettet to oppføringer med samme oppføringstittel i mappen. 

Skjermbilde_2018-05-24_kl._11.17.14.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer