Versjonsnyheter 6. Mars 2019

Vi jobber hele tiden for å gjøre din brukeropplevelse i Interaxo enda bedre! I denne versjonen kommer vi med muligheten for å lage og vise milepæler i Visuelle tavler samt et par svært etterspurte forbedringer rundt datofrist og ansvarlige medlemmer. 

Milepæler i Visuelle Tavler

I Visuelle Tavler kan du i tillegg til spørsmål og svar nå også opprette milepæler. Milepæler representerer et overordnet nivå i den visuelle tavlen og kan for eksempel vise til faser, delmål eller viktige hendelser i et prosjekt. Dette gir mulighet for å fremstille og visualisere en overordnet måloppnåelse gjennom å definere ulike tidfestede milepæler.

Milepælene lagres i aktive mapper (uten arbeidsflyt). Milepælmappene opprettes første gang i Interaxo-klienten. Du kan opprette flere milepælmapper og knytte én eller flere av disse til en gitt tavle.

Følgende funksjoner vedr. milepæler er nå tilgjengelige:

 • Et nytt menypunkt i hovedmenyen lar deg liste ut alle milepælene for tavlen: • Velg Milestone list view for å se listen over milepæler:   Dersom du har knyttet flere milepælmapper til en visuell tavle, vil du se alle disse her.

 • Klikk på Legg til-ikonet (+) for å opprette en ny milepæl:  Kun administratorer kan opprette milepæler og legge til vedlegg. Alle brukere kan legge til kommentarer. 

 

Nytt design i ukesvisning

 • Milepæler brukes først og fremst i Ukevisningen (Weekly view). Denne tabellen har nå fått et nytt design:  Milepælene vises alltid i den øverste raden i tabellen. Et stjerneikon indikerer at elementet er en milepæl. For å få et ensartet preg har også spørsmålselementene fått et tilsvarende design, hvor spørsmålstegn-ikonet skiller disse fra milepælene. • På spørsmålstavlen og ukevisningen kan du nå kan vise og skjule tabellrader ved å klikke på opp- og nedover-pilene for den enkelte disiplin. Her har vi f.eks. valgt å skjule disiplin B: • I forbindelse med det nye designet kan du
  - velge å vise/skjule alle tabellradene ved å klikke på EXPAND/COLLAPSE ROWS
  - åpne og lukke alle spørsmålsikonene ved å velge EXPAND/COLLAPSE CELLS

 • I og med at ukevisningen nå inneholder både spørsmål og milepæler, kan du under Settings velge hvilken Card title som skal vises frem for respektive elementer:  Dersom du har kun én milepælsmappe, kan du velge mellom alle tekst-, tall- og datofelter definert på mappen.

  Om du har definert flere milepælsmapper, vil du bare kunne velge mellom de feltene som er felles for alle mappene. Om det ikke finnes felles felter (anbefales ikke), vil du alltid kunne velge Entry title.

 • I det nye designet vises status på milepæler nå som en rød, eventuelt grønn sirkel:


  - Rød sirkel: Milepælen er ikke nådd
  - Grønn sirkel: Milepælen er nådd når datofeltet Met date har fått en verdi

 • Tilsvarende gjelder for status på spørsmålselementer:


  - Rød sirkel: Spørsmålet er ikke besvart
  - Grønn sirkel: Spørsmålet er besvart

  Hittil har et spørsmål fremstått som besvart når Svar-feltet har en verdi.
  Om ønskelig kan du fortsette å bruke dette prinsippet.

  Alternativt kan du nå konfigurere et Svardato-felt på milepælmappen. Når dette får en verdi, endres status til besvart (grønn sirkel).

  Dette innebærer at spørsmålsfeltet kan gis en verdi uten at spørsmålet får status som besvart, men vil f.eks. kunne oppfattes som midlertidig.

 

Andre forbedringer i Visuelle Tavler

 • Du kan nå klikke på spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne for å åpne hjelpesenteret i en ny fane:
 • Lenken i epost-varsler vedr. spørsmål peker nå til den visuelle tavlen og ikke til den underliggende mappen i Interaxo. Tilsvarende lenker til milepæler peker til mappen i Interaxo da milepælmappen kan knyttes til flere visuelle tavler.
 • Språket i Visuelle Tavler blir nå bestemt av valgt språkinnstilling i nettleseren.

Forbedringer i Interaxo

 • Datofelt som er angitt som datofrist har nå fått et nytt valg som gjør at man kan som standard sette dagens dato + x antal dager frem i tid. F.eks dagens dato + 10 dager vil alltid gi forfallsdato 10 dager frem i tid fra i dag. 

  Når man angir forfallsdato så vil man nå også ha mulighet til å sette en standardverdi i medlemsfeltet slik at feltet alltid blir satt til en spesifikk person når det opprettes en ny oppføring. 

  Skjermbilde_2019-03-06_kl._23.59.52.png

  Inviterte brukere som ennå ikke har logget inn blir nå inkludert i valglisten over ansvarlige i tilknytning til forfallsdatofelter. Dersom disse brukerne ennå ikke er registrert med for- og etternavn, vises kun epostadressen.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk