Hvordan oppretter jeg søkelenker manuelt?

Introduksjon

Når du utføreret avansert søk i en aktiv mappe i Interaxo-klienten, kan du la systemet generere en søkelenke som du kan kopiere og lime inn et sted for å gjenbruke den senere, enten du selv eller andre brukere som har tilgang til den aktuelle mappen. Se hjelpeartikkelen Avansert søk for alle detaljer.

Hva er en søkelenke?

En søkelenke er en nettadresse (URL) som når du klikker på den, vil starte Interaxo-klienten og kjøre det innebygde søket og presentere søkeresultatet som en liste med oppføringer.

Syntaks for søkelenker

En søkelenke består av følgende hoveddeler:

 1. URL-en til Interaxo
 2. Valgt område og rom
 3. Mappen det skal søkes i
 4. Selve søket

Generell syntaks

Generelle syntaks for søkelenker:

https: //<URL til Interaxo>/<områdenavn>/<romnavn>/<mappe-id>/search?<selve søket>

hvor

 • <URL til Interaxo>, <områdenavn>, <romnavn> og <mappe-id>
  fås ved henvendelse til Symetri Collaborations Helpdesk, eller at informasjonen kan finnes via Interaxo-klienten ved å navigere til ønsket mappe og generere en søkelenke

  Example:
  <URL til Interaxo>= https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/
  <områdenavn>=superbyggerne.no
                               (vil normalt være det samme som firmanavnet)
  <romnavn>=nye-ullevaal 
                             (selvvalgt rom/prosjekt-navn)
  <folder-id>=documentLibrary/aaaaaa99-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee
                        (avhengig av den aktuelle mappen)

 • syntaksen for <selve søket> er
  <feltnavn1>=søkestreng1&<feltnavn2>=søkestreng2& etc.


Vær oppmerksom på at

 • & brukes som skilletegn mellom hvert søkeelement
 • det er et tenkt OG mellom søkeelementene
 • søkestreng1, søkestreng2 etc. skiller mellom store og små bokstaver når du søker i Rene tekst-felt

Felter som tillater flere verdier

Hvis <feltnavn2> er et felt hvor flere verdier er tillatt, må søkeelementene se slik ut:

<feltnavn2>=søkstreng1&<feltnavn2=søkestreng2& etc.

Merk at

 • elementet <feltnavn2> må gjentas for hver verdi det søkes etter
 • det er et tenkt ELLER mellom repeterende søkeelementer

Nummer-felt

Søk i Nummer-felter kan gjøres på 3 måter.

 1. Søk etter verdier fra et spesifisert tall og høyere: Legg til endelsen _from til feltnavnet
 2. Søk etter verdier opp til et spesifisert tall: Legg til _to-endelsen til feltnavnet
 3. Søk etter verdier i hele området mellom to tall: Bruk både _from- og _to-endelser

Eksempler:
Hvis du vil søke etter oppføringer der Sum-feltet er større enn eller lik 300, er syntaksen
   Sum_from = 300

Hvis du søker etter oppføringer der feltet Sum-feltet skal ha verdier i området 300 til 450, er syntaksen
   Sum_from = 300 & Sum_to = 450


Jokertegn i Ren tekst- og Autonummer-felter

Jokertegn som kan benyttes er
* : erstatter et hvilket som helst antall tegn
? : erstatter ett tegn i angitt posisjon

Eksempler:

rom*   : returnerer alle oppføringer der tekstfeltet inneholder ord som begynner med rom...
*rom   : returnerer alle oppføringer der tekstfeltet inneholder ord som slutter med ...rom
*rom* : returnerer alle oppføringer der tekstfeltet inneholder ordet ...rom... 
23??    : returnere alle oppføringer med verdier på Autonummer-feltet i området 2300 til 2399

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer