Versjonsnyheter 27.11.2019

Avansert søk

Introduksjon

Når du åpner en aktiv mappe, kan du utføre et avansert søk. Avansert søk innebærer muligheten til å legge inn søkeverdier i ønskede metadatafelt på et søkeskjema. Ved å opprette og lagre en søkelenke basert på det avanserte søket, kan du utføre søket fra f.eks. eksterne applikasjoner.

Se også How do I compose Search Links manually?

Slik utfører du et avansert søk

Prosedyre

 • Naviger til ønsket aktiv mappe
 • Klikk knappen Avansert søk
 • Skriv inn søkekriteriene i det avanserte søkeskjemaet og klikk på Utfør søk-knappen
 • Inspiser søkeresultatet
 • Klikk knappen Avansert søk igjen for å forbedre og utføre søket på nytt
 • Når du er ferdig, klikker du på Avslutt søk-knappen

Søkealternativer

Mellom alle felt på søkeskjemaet er det et imaginært OG. Hvis du oppgir søkeverdier i mer enn ett felt, må alle søkekriteriene være oppfylt for å få treff. På denne måten kan du begrense søkeresultatet.

Hvis du velger å søke etter mer enn én verdi i et hvilket som helst listefelt eller medlemslistefelt, er det et imaginært ELLER mellom hver søkeverdi. Treff på en av verdiene vil føre til at den aktuelle oppføringen vises i søkeresultatet.

Jokertegn som kan brukes er
* - erstatter et fritt antall tegn
? - erstatter ett tegn

Søkebildet kan inneholde følgende felttyper:

 • Nummer
  - Skriv inn et nummer i Fra-feltet for å søke etter oppføringer der nummerfeltet inneholder
    verdier > = søkeverdien

  - Skriv inn et nummer i Til-feltet for å søke etter oppføringer der nummerfeltet inneholder
    verdier <= søkeverdien

  - Angi en verdi i både Fra- og Til-feltet for å søke etter oppføringer der nummerfeltet inneholder
    verdier innenfor fra-til-området, inkludert start- og sluttverdier

  - Angi samme verdi i begge feltene for å søke etter en spesifikk verdi.

 • Autonummer
  Autonummerfelt fungerer for øyeblikket som tekstfelt. Den forhåndsutfylte masken, som består av et visst antall nuller, indikerer antall tegn som er brukt, f.eks. "0000". Bruk ett av følgende søkealternativer:

  - eksakt søk: skriv inn en søkeverdi som samsvarer med lengden for masken
  - søk med jokertegn, f.eks.
  - "01 *" som vil returnere alle oppføringer i området 0100 til 0199
  - "80??" som vil returnere oppføringer i området 8000 til 8099

 • Valgliste
  Velg så mange elementer som ønsket fra nedtrekkslisten med verdier.

 • Medlemsliste
  Velg så mange elementer som ønsket fra nedtrekkslisten med bruker- og gruppenavn.

 • Dato (ikke implementert enda)
  - Angi en dato i Fra-feltet for å søke etter oppføringer der datofeltet inneholder
    verdier > = søkeverdien

  - Angi en dato i Til-feltet for å søke etter oppføringer der datofeltet inneholder
    verdier <= søkeverdien

  - Angi en dato i både Fra- og Til-feltet for å søke etter oppføringer der datofeltet inneholder
    verdier i det angitte området, inkludert start- og sluttdatoer

  - Angi samme dato i begge feltene for å utføre et søk etter én spesifikk verdi.

 • Fullført-feltet i forfallsdatoer (ikke implementert enda)
  Velg enten Ja eller Nei.

 • Ren tekst
  Søk etter ett eller flere ord. Legg merke til at ordene ikke må skrives i riktig rekkefølge i søkefeltet for å få treff. Jokertegn kan brukes, f.eks. slik:

  - floo* : returnerer alle oppføringer der tekstfeltet inneholder ord som begynner med floo
  - *rom : returnerer alle oppføringer der tekstfeltet inneholder ord som slutter med rom
  - dør?? : returnerer alle oppføringer der tekstfeltet inneholder ord som døren, dør01, dør02 etc.

 • Dokument ID
  Samme som tekstfelt.

Generer søkelenke

En søkelenke inneholder spørringen som representerer det avanserte søket du nettopp utførte.

 • Utfør et avansert søk som beskrevet ovenfor
 • Klikk knappen Generer søkelenke
 • Kontroller at du får bekreftelsesmeldingen som sier at Søkelenken har blitt kopiert til utklippstavlen
 • Naviger til ønsket ekstern applikasjon og lim inn søkelenken fra utklippstavlen til ønsket sted / objekt og lagre den der

Bruk søkelenken

 • Naviger til det aktuelle objektet i den eksterne applikasjonen
 • Klikk på søkelenken i den eksterne applikasjonen for å utføre spørringen på nytt
 • Søkeresultatet blir presentert i Interaxo, som åpnes i et nytt vindu
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer