Administrere distribusjonsgrupper

Innledning

Ved å bruke distribusjonsgrupper kan flere rom på et område populeres med mange medlemmer i en operasjon. I tillegg kan distribusjonsgrupper brukes til varsling og deling av innhold med alle gruppemedlemmer.

Som områdeadministrator kan jeg administrere distribusjonsgrupper hvis funksjonen Distribusjonsgrupper er aktivert for området.

Merk: Distribusjonsgrupper kan ikke brukes til å tildele brukerne tilgangsrettigheter.


Tilgjengelig funksjonalitet

Områdeadministratorer kan

 • Liste alle distribusjonsgrupper
 • Åpne en distribusjonsgruppe
 • Endre en distribusjonsgruppes navn og beskrivelse
 • Opprette nye distribusjonsgrupper
 • Legg til områdemedlemmer til distribusjonsgrupper
 • Fjerne områdemedlemmer fra distribusjonsgrupper
 • Legg til en distribusjonsgruppe til flere rom
 • Se hvilke rom en distribusjonsgruppe er lagt til
 • Fjern en distribusjonsgruppe fra alle / utvalgte rom


Romadministratorer kan

 • Se listen over distribusjonsgrupper som er lagt til i et rom
 • Legge til en distribusjonsgruppe i et rom 
 • Fjerne distribusjonsgrupper fra et rom
 • Legge en distribusjonsgruppe til som en undergruppe av romgrupper (ikke implementert ennå)
 • Fjerne en distribusjonsgruppe som undergruppe av en romgruppe (ikke implementert enda)
 • Dele innhold med distribusjonsgrupper


Ved å bruke Interaxo-klienten kan rommedlemmer

 • Se listen over rommedlemmer inkl. alle distribusjonsgruppemedlemmer
 • Dele innhold med distribusjonsgrupper

Legge til en distribusjonsgruppe i flere rom

Som områdeadministrator, utfør følgende steg i administrasjonsklienten:

 • Klikk på menyvalgt Distribusjonsgrupper
 • Velg en distribusjonsgruppe fra listen
 • Klikk på LEGG TIL-knappen for å se listen over tilgjengelige rom
  (listen inneholder alle rom distribusjonsgruppen ikke er lagt til i)
 • Filtrer listen om ønskelig
 • Velg distribusjonsgruppens standardrolle i alle rom
 • Markér alle, eller noen rom, som du vil legge distribusjonsgruppen til
 • Velg avvikende rolle for enkelte rom om nødvendig
 • Klikk på LEGG TIL-knappen

Fjerne en distribusjonsgruppe fra flere rom

Som områdeadministrator, utfør følgende steg i administrasjonsklienten:

 • Klikk på menyvalget Distribusjonsgrupper
 • Velg distribusjonsgruppe fra listen
 • Klikk på VIS ROM-knappen for å se listen over rom som distribusjonsgruppen er lagt til i
 • Filtrer listen om ønskelig
 • Kryss av alle eller utvalgte rom som du vil fjerne distribusjonsgruppen fra
 • Klikk på FJERN-knappen
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer