Hvordan vise IFC filer i Interaxo

Med vår nye viewer trenger du ikke lenger egne BIM mapper i Interaxo. Dette gir deg mulighet til å håndtere IFC filer i en enkel mappe eller i en godkjenningsprosess og samtidig kunne åpne modellfilen direkte i vieweren. Med den nye vieweren får vi også andre store forbedringer.

Navigasjon

1) Valg

1.png

Enkeltvalg gjøres ved å bruke venstre museknapp for å klikke på et objekt som tilhører en aktivert kategori.

Multivalg kan gjøres (når ingen av de "kontrollerende" funksjonene er aktivert) ved å holde venstre museknapp nede og slippe opp vedse på nytt over interesseområdet. Multivalg kan også utføres ved å holde nede Ctrl når du klikker med venstre museknapp på flere objekter.

2.png

2) Orbit/Rotering

3.png

Når orbit funksjonen er aktivert, brukes venstre museknapp til rotering og høyre museknapp brukes til panorering.

3) Paning/Panorering

4.png

Når panorering funksjonen er aktivert, brukes venstre musknapp til panorering og høyre museknapp brukes til rotering.

4) Zooming

5.png

Når zoomfunksjonen er aktivert, brukes venstre mus for å zoome inn og ut og høyre museknapp brukes til panorering.

5) Person navigering

6.png

Når denne funksjonen er aktivert, brukes følgende taster for å navigere i modellen:

7.png

6) Kontroller når ingen av kontrollene er aktivert i menyen

Panorering gjøres ved å holde rullehjulet nede.
Rotasjon gjøres ved å holde nede Shift + høyre museknapp.
Multivalg gjøres ved å holde venstre museknapp nede, dra og slippe.

7) Seksjonsboksen

8.png

For å justere seksjonsboksen, dra og slipp de blå pilene som vises rundt rammegrensene.

9.png

Metadata

I metadatapanelet vil du se metadata om hvert objekt i IFC-modellen ved å klikke på et objekt og åpne panelet som vist på bildet nedenfor:

10.png
 

Revisjonspanel

I revisjonspanelet har du to forskjellige funksjoner. For det første, hvis du har mer enn en versjon av en IFC-fil og åpner den i visningen, kan du slå av og på de forskjellige versjonene av filen.

11.png

Ved å velge mer enn en IFC-fil (for eksempel flere disiplinmodeller) og prøve å vise den i visningen, har du muligheten til å se eller skjule på eller mange modeller i visningen, eller du kan velge å isolere modeller med andre modeller viser som gjennomsiktig i bakgrunnen

12.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer