Versionsnyheter 19 januari 2017

Nu har vi lanserat en ny version av INTERAXO och i den här releasen har vi flera spännande nyheter att komma med! Vi har lagt till en funktion som gör det möjligt att visa tidigare händelser på ett helt nytt sätt och som vi hoppas ska hjälpa användarna att lättare hitta information om var och när ändringarna gjorts. Dessutom har vi utökat kommentarsfunktionen, så att du även kan kommentera annat än poster.

Ny funktionalitet

Översikt över tidigare händelser

Fram tills nu har du kunnat visa en översikt över tidigare händelser via menyvalet Senaste aktiviteter i den vänstra menyn. Visserligen har översikten innehållit all information du kan tänkas behöva, men den har varit svår att tyda och visuellt lämnat en hel del övrigt att önska. För att säkerställa att tidigare händelser är sammanhangsbaserade och att du faktiskt får tillgång till den information du vill (och inte en massa annat) har vi gjort en del justeringar, vilket innebär att tidigare händelser numer visas på ett helt nytt sätt. I knappraden till höger finns nu en informationsikon. Genom att klicka på ikonen får du upp detaljer om just det du navigerat dig fram till. Tidigare händelser visas på samma sätt.

Kommentera på filer och mappar

När vi tog fram den nya översikten över tidigare händelser valde vi att återanvända komponenten för kommentarer i poster. Under arbetets gång beslutade vi att utöka funktionen och göra det möjligt att kommentera även på filer och mappar. Om en fil eller mapp innehåller en kommentar, så visas detta i kolumnen för kommentarer på samma sätt som för poster.

Kommentarerna är sökbara, men följer inte med vid export. Funktionen kan dock komma att ändras eller utökas i framtiden, beroende på önskemål från användarna.

Förbättringar

Automatisk matchning av flera filer mot samma post

Genom att använda funktionen delvis matchning av filnamn är det numer möjligt att importera flera filer till samma post. Det gäller både i aktiva mappar och arbetsflöden, dock INTE om du har aktiverat revidering och publicering, eftersom dessa inställningar skapar problem för versionsuppdateringen. Du kan däremot bifoga två olika filer med samma filnamn men med olika extension (filtyp) till en och samma post.

Visa dina aktuella prenumerationer i en översikt

En mycket efterfrågad funktion från användarna har varit att kunna se exakt vad det är de prenumererar på. Under Min profil har vi därför lagt till en ny flik som visar aktuella prenumerationer, grupperade efter de projektrum du är medlem i. Om du vill avsluta en prenumeration för en enskild tjänst, klickar du dig enkelt vidare härifrån och avslutar prenumerationen i den aktuella mappen.

Visa om en fil innehåller annotations (kommentarer, "redlining")

Tidigare har det inte varit möjligt att visa om en fil innehåller kommentarer utan att öppna filen i Brava Viewer (den inbyggda viewern i INTERAXO), men det har vi äntligen åtgärdat! Vi har lagt till ett nytt kommentarsfält, där informationen visas direkt. Eftersom alla kommentarer visas som just kommentarer, oavsett om de innehåller text eller bilder/tecken, får du endast information om att filen innehåller en kommentar, samt dess titel och versionsnummer. För ytterligare information om vad kommentaren innehåller, öppnar du filen i Brava Viewer. Kommentarer som görs i Brava Viewer visas med grå bakgrundsfärg.

Visa annotations (kommentarer, "redlining") i tidigare versioner

Fram tills nu har vi endast kunna visa kommentarer i den senaste versionen, men i den nya releasen är det även möjligt att hämta kommentarer från tidigare versioner.

Hantering av revideringar av filer i aktiva mappar

I aktiva mappar finns nu möjlighet att välja automatisk uppdatering av revideringsnummer och revideringsdatum. Obligatoriska fält för revideringsnummer och revideringsdatum ställs in i de mappar du önskar använda funktionaliteten. I tidigare versioner har det inte varit möjligt att nollställa dessa fält, vilket inneburit att man fått fel vid importen. Ändringar har tidigare gjorts för att åtgärda problemet, men eftersom många användare då istället glömde att aktivera funktionen blev det fortfarande fel. I den här versionen har vi därför sett till att INTERAXO sparar ditt senaste val och säkerställer att denna inställning är förvald nästa gång du använder funktionen. Och inställningarna kan som sagt även nollställas.

Utskriftsbeställning

I den senaste releasen har vi förbättrat funktionen utskriftsbeställning på tre områden:

  • Tagit bort möjligheten att välja enskilt filter i varukorgen vid beställning. Funktionen skapade viss förvirring bland användarna, eftersom de endast trodde att de beställde utskrifter för markerade objekt, trots att beställningen omfattade samtliga objekt.
  • Förbättrad felrapportering när distributionslistan glömt att bifogas: ”Du har valt att specificera produktionsmetod och/eller leveranssätt i en distributionslista. Denna måste laddas upp innan beställningen kan skickas.”
  • Förbättrad felrapportering när tilläggskommentar inte fyllts i där så krävs: ”Du har refererat till kommentarsfältet men inte skrivit något där. Vänligen beskriv produktionsmetoden i kommentarsfältet.”

Branding

Överallt där det tidigare stått JOINT Collaboration i INTERAXO, står det numer Symetri Collaboration.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk