Lägga till kommentarer

Lägg till offentliga kommentarer

På en fil eller post kan du lägga till en eller flera kommentarer. Kommentarer som du har lagt till, kan du också ta bort eller ändra.

  • Klicka i rutan framför filen eller posten i fråga, alternativt öppna posten
  • Klicka på knappen Visa händelser och kommentarer 
  • Börja skriva en kommentar 
  • När du är klar klickar du på Spara-knappen 
  • Ändra eller radera kommentaren genom att klicka på någon av de respektiva ikonerna 

Varje ändring och eventuell radering av offentliga kommentarer kommer att sparas och loggas.

I mappen kan du få översikt över kommentarerna för respektive fil eller post genom att klicka på siffran i kolumnen som representeras av en pratbubbla.

Lägg till interna kommentarer

Ännu inte implementerat.

 

Riktade kommentarer

I kommentarsfältet kan du använda riktade kommentarer, även känd som mentions, genom att skriva in @-tecknet sedan följt av minst två bokstäver, för att få fram medlemslistan i rummet, och så välja de som ska meddelas direkt via e-post från Interaxo.

Om du väljer en grupp, kommer alla medlemmar i den valda gruppen att få ett mail från Interaxo med samma information.

 

Fördelen med att använda riktade kommentarer istället för att Dela

Genom att använda kommentarer med mentions istället för att Dela, sparas meddelandet och loggas i rummet tillsammans med innehållet och en tidsstämpel samt vem du delade den med. Detta i jämförelse med Dela-knappen där meddelandet INTE sparas: då sparas endast tidsstämpeln och vem du delade med.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer