Lägga till kommentarer

På en fil eller post kan du lägga till en eller flera kommentarer. Kommentarer som du har lagt till, kan du också ta bort eller ändra.

  • Klicka i rutan framför filen eller posten och klicka eventuellt på knappen ”i” till höger ovanför innehållet i mappen. Börja skriva en kommentar i rutan för kommentarer till höger på sidan

Eller

  • Öppna posten och börja skriva i rutan för Kommentarer uppe till höger på sidan

  • När du är klar klickar du på Spara-knappen i kommentarsfältet
  • Ändra eller radera kommentaren genom att klicka på någon av ikonerna vid kommentaren

Varje ändring och eventuell radering av kommentarer kommer att sparas och loggas.

I mappen kan du få översikt över kommentarerna för respektive fil eller post genom att klicka på siffran i kolumnen som representeras av en pratbubbla.

Riktade kommentarer: Meddela en person eller grupp via kommentarer
I kommentarsfältet i INTERAXO kan du använda riktade kommentarer (ofta kallad "mentions") genom att skriva in @-tecknet sedan följt av minst två bokstäver, för att få fram medlemslistan över rummet, och så välja de som ska meddelas direkt via e-post från Interaxo.

@-tecknet och namnet eller grupp-namnet blir blå. En oval box ritas runt namnet eller gruppnamnet. Skriv kommentaren och spara den. Om du väljer en grupp, kommer alla medlemmar i den valda gruppen att få ett mail från Interaxo med samma information.

En stor fördel med att använda riktade kommentarer (”mentions”) istället för Dela
Genom att använda kommentarer med ”mentions” istället för att använda Dela-knappen, sparas meddelandet och loggas i rummet tillsammans med innehållet och en tidsstämpel samt vem du delade den med (via ”mentions”). Detta i jämförelse med Dela-knappen där meddelandet INTE sparas: då sparas endast tidsstämpeln och vem du delade med.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer