Skapa, ändra och radera rum

Administrera ett rum

Rum kan endast ingå i ett arbetsområde i taget. Arbetsområdesadministratören kan flytta rummet till ett annat arbetsområde (som han/hon också administrerar) om så önskas.

Arbetsområdesadministratören har samtliga rättigheter till alla rum inom sitt arbetsområde. Rumsadministratören har samtliga rättigheter för sina rum.

Beställ nytt rum

Varje rumsmedlem kan beställa ett nytt rum genom att klicka på knappen Beställ nytt rum i Interaxo.

Skärmfönstret Beställ nytt rum måste fyllas i för att ett e-postmeddelande som motiverar önskemålen om ett nytt rum ska skickas till aktuella arbetsområdesadministratörer:

 • Ange vilket arbetsområdet som du vill att rummet ska skapas i (obligatoriskt)
 • Lägg till en Motivering till varför det nya rummet ska skapas (obligatoriskt)
 • Föreslå namn på det nya rummet

Klicka på OK-knappen för att skicka beställningen till arbetsområdesadministratörerna.

Om användaren råkar vara arbetsområdesadministratör för det valda arbetsområdet kommer han / hon att omdirigeras till Skapa nytt rum-formuläret i administrationsklienten direkt.

Öppna ett rum

Från administrationsklienten kan ett rum öppnas i en ny flik genom att klicka på rumsnamnet.

Skapa nytt rum

Nya rum kan endast skapas av arbetsområdesadministratörer (eller högre behörighet).

Utför följande steg för att skapa ett nytt rum:

 • Välj Skapa rum från snabbmenyn för det aktuella arbetsområdet
 • Välj om du vill skapa ett tomt rum eller om rummet ska skapas utifrån en befintlig mall
 • Välj eventuellt även om mallrummets innehåll ska kopieras över till mappstrukturen genom att kryssa i Med innehåll
 • Klicka på SPARA-knappen. Därefter kan inställningarna för rummet redigeras:
  • Ange Titel, dvs. namn på rummet (obligatoriskt).
   Rumsnamnet måste var unikt inom det valda arbetsområdet.
  • Ändra rummets kortnamn om så önskas.
   Detta krävs vanligtvis endast för att undvika dubbletter (kortnamnet måste vara unikt).
   Nu kan du klicka på SPARA-knappen om du vill, för att skapa rummet innan du fortsätter.
  • Lägg till en Beskrivning av rummet
  • Lägg till text och eventuellt även bilder i Instruktioner för rummet (frivilligt)
  • Ange minst en rumsadministratör (obligatoriskt)
  • Kryssa för om du vill att det nya rummet ska vara ett mallrum
  • Välj ett annat arbetsområde om så önskas
  • Ange övriga egenskaper för rummet genom att fylla i värden i följande fält:
  • Använd standardiserad Inbjudningstext eller lägg till egenkomponerad text
    

Ändra rumsinställningar

Utför följande steg för att göra ändringar i ett rum:

 • Välj Inställningar för det aktuella rummet
 • Ändra rumsnamnet (frivilligt). Kom ihåg att rumsnamnet måste vara unikt för det aktuella arbetsområdet
 • Ändra beskrivning (fritext)
 • Ändra text och eventuellt bilder för Instruktioner på rotnoden
 • Ta bort eller lägg eventuellt till rumsadministratörer. Det måste alltid finnas minst en rumsadministratör.
 • Välj ett annat arbetsområde.
 • Ändra inställningarna för inbjudningstexten
 • Klicka på SPARA-knappen för att spara ändringarna

Flytta ett rum till ett annat arbetsområde

 • Välj Flytta från snabbmenyn för det aktuella rummet
 • Klicka på rullgardinsmenyn Välj nytt arbetsområde
 • Välj önskat arbetsområde
 • Klicka på FLYTTA-knappen för att flytta rummet

Radera rum

Alla administratörer kan radera rum. Följande steg måste utföras för att radera ett rum:

 • Navigera till rumslistan under Arbetsområden & Rum
 • Välj Radera från snabbmenyn för det aktuella rummet
 • Ett meddelande som beskriver konsekvenserna av åtgärden kommer nu att visas på skärmen.
  Bekräfta om du önskar radera rummet.
 • Du kommer återigen att få frågan om du verkligen vill radera rummet. Bekräfta. 
  Därefter raderas rummet.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer