Skapa, ändra och radera arbetsområden

Introduktion

Ett område (Community) kan bestå av flera olika arbetsområden. Ett visst arbetsområde tillhör ett specifikt område. Ett arbetsområde kan innehåller flera rum, men ett specifikt rum kan endast tillhöra ett specifikt arbetsområde vid en given tidpunkt.

Ett arbetsområde används för att gruppera rummen inom ett område. Ett arbetsområde administreras av en arbetsområdesadministratör. En arbetsområdesadministratör kan endast se och administrera de arbetsområden som han administrerar.

Skapa nytt arbetsområde

Områdesadministratören kan skapa nya arbetsområden inom sitt område. Detta görs genom följande steg:

 • Klicka på knappen SKAPA ARBETSOMRÅDE
 • Ange värden i följande fält:
  • Titel, dvs. namnet på arbetsområdet Namnet måste vara unikt inom det aktuella området (obligatoriskt)
  • Beskrivning
  • En eller flera arbetsområdesadministratörer (obligatoriskt)
  • Fakturareferens
 • Klicka på SPARA-knappen för att skapa arbetsytan

Ändra inställningar för ett område

För att kunna ändra ett arbetsområde måste man minst ha rollen som arbetsområdesadministratör. Följ dessa steg för att ändra inställningarna för ett arbetsområde:

 • Välj Arbetsområden & Rum från menyn
 • Välj Inställningarfrån snabbmenyn
 • Utför en eller flera av följande ändringar:
  • Byt namn på arbetsområdet. Namnet måste vara unikt inom det aktuella området.
  • Ändra beskrivning
  • Ta bort eller lägg eventuellt till arbetsområdesadministratörer. Det måste alltid finnas minst en.
  • Ändra fakturareferens
 • Klicka på SPARA-knappen för att spara ändringarna

Skapa nytt rum

 • älj Arbetsområden & Rum från menyn
 • Välj Skapa rum från snabbmenyn

Radera ett arbetsområde

Endast områdesadministratören kan radera ett arbetsområde. Det görs genom följande steg:

 • Välj Arbetsområden & Rum från menyn
 • Välj Radera arbetsområdet från snabbmenyn

OBS! Ett Arbetsområde kan endast raderas om det inte finns några tillhörande rum.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer