Redigera poster

Redigera enskilda poster

Redigera en enda post:

 1. Navigera till rum och aktiv mapp i fråga
 2. Öppna mappen, högerklicka på önskad post och välj Redigera från snabbmenyn
 3. Gör dina ändringar i metadatafälten
 4. Klicka på Uppdatera-knappen

Redigera flera poster med inline redigering

Du kan också göra inline-redigering direkt i listvyn:

 1. Sortera, gruppera eller filtrera tabellen med poster efter önskemål
 2. Dubbelklicka på vilken cell du vill ändra
 3. Om fältet är en vallista visas tillgängliga värden som en rullgardinslista.
  Välj ett värde från listan eller börja skriva i cellen för att ändra dess innehåll.
  Observera att riktextfält inte kan redigeras.
 4. Upprepa steg 2 och 3 så många gånger som behövs
 5. När du är klar klickar du någonstans utanför cellen för att spara och avsluta redigeringen

Massuppdatering av poster

Använd filterfunktionen för att välja dina poster eller genom att markera i kryssrutan framför varje post. Alla fält utom auto-nummer och riktext kan redigeras.

 1. Välj de poster du vill redigera
 2. Klicka på nedåtpilen för kolumnrubriken du vill redigera
 3. Klicka på Ändra X valda poster, där X anger antalet poster
 4. Välj ett värde från listan eller börja skriva för att lägga till ett nytt värde
 5. Klicka på Ok-knappen
 6. Kontrollera att alla fält i de valda posterna är uppdaterade

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer