Redigera poster

Snabbredigering av fält

Du kan redigera innehåll direkt i listvisningen. Detta göres för en post åt gången 

  1. Dubbelklicka på fältet som ska redigeras
  2. Om fältet är en vallista så visas rullgardinsmenyn med de olika valen, och om det är ett oformaterat textfält så skriver du in önskad text själv.
  3. Lägg till eller ändra innehållet i fältet
  4. Klicka utanför fältet för att spara ändringen. Du kan också använda Tab-knappen på tangentbordet för att gå till nästa post som ska redigeras.
  5. Om du vill avbryta, tryck på Esc på tangentbordet

 

Massuppdatering 

Med denna funktion kan du uppdatera flera poster samtidigt. Du kan till exempel använda filterfunktionen för att hitta de poster du vill ändra. Alle fälttyper förutom räknare och RTF (formaterad text) kan massuppdateras.

  1. Markera posterna du vill redigera
  2. Klicka på kolumnöverskriften och klicka för att få fram rullgardinsmenyn
  3. Välj «Ändra valda poster»
  4. Skriv in eller välj önskat värde och tryck Ok
  5. Alla markerade poster får nu den nya värdet

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer