Administrera områdeinnställningar och medlemmar

Skapa nytt område

Detta görs av systemadministratören.

Ändra områdesinställningar

Systemadministratören kan ändra områdesinställningarna för respektive område. Områdesadministratören kan ändra vissa, men inte alla, inställningar för de områden han administrerar.

Arbetsområdes- och rumsadministratören ser att menyvalen finns men kan inte välja att visa varken områdesinställningar eller områdesmedlemslistan. Följande funktioner är tillgängliga:

 • Visa community-inställningar
 • Ändra logotyp
 • Ändra tillgängliga funktioner (endast systemadministratören)
 • Ändra faktureringsnivå

Områdesmedlemslistan

Endast system- och områdesadministratören kan välja menyvalet Medlemmar för ett område.

Följande funktioner är tillgängliga från medlemslistan:

 • Visa alla medlemmar
 • Filtrera på medlemmarnas status (alla, aktiva eller deaktiverade)
 • Sök efter medlemmar
 • Visa användarprofilen för en vald medlem
 • Aktivera respektive deaktivera medlemmar beroende på aktuell status
 • Gruppera listan i en eller flera kolumner
 • Visa/dölj kolumner
 • Sortera listan efter önskad kolumn
 • Exportera (alla kolumner) till Excel (ännu inte genomförd)

Användarprofilbild

Följande information kan ändras av områdesadministratören i en medlems användarprofil:

 • Personlig information (namn, titel, e-post, telefon etc.)
 • Användarens roll i de enskilda rummen (observatör, deltagare, administratör)
 • Användarens grupptillhörighet i de enskilda rummen
 • Aviseringsinställningar för nattrapporter (på eller av)
 • Medlemmarnas valda språk i Interaxo (NO, ENG, SV)

Klicka på SPARA-knappen för att implementera ändringarna.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk