Administrera områdeinnställningar och medlemmar

Skapa nytt område

Detta görs av systemadministratören.

Ändra områdesinställningar

Systemadministratören kan ändra områdesinställningarna för respektive område. Områdesadministratören kan ändra vissa, men inte alla, inställningar för de områden han administrerar.

Arbetsområdes- och rumsadministratören ser att menyvalen finns men kan inte välja att visa varken områdesinställningar eller områdesmedlemslistan. Följande instälningar är tillgängliga:

 • Generell information
 • Administrera områdesadministratörer
 • Ändra logotyp
 • Ändra tillgängliga funktioner (endast systemadministratören)
 • Ändra faktureringsnivå

Områdesmedlemslistan

Endast system- och områdesadministratören kan välja menyvalet Medlemmar för ett område.

Följande funktioner är tillgängliga från medlemslistan:

 • Visa alla medlemmar
 • Filtrera på medlemmarnas status (alla, aktiva eller deaktiverade)
 • Sök efter medlemmar
 • Visa användarprofilen för en vald medlem
 • Aktivera respektive deaktivera medlemmar beroende på aktuell status
 • Gruppera listan i en eller flera kolumner
 • Visa/dölj kolumner
 • Sortera listan efter önskad kolumn
 • Exportera (alla kolumner) till Excel (ännu inte genomförd)

Distributionsgrupper

(ännu inte implementerat)

Arbetsområder och rum

Klicka på det här menyalternativet för att se alla arbetsområder och rum du har tillgång till. Som arbetsområdesadministratör kan du administrera dine arbetsområden och skapa nya rum i dessa. Hantera ett rum genom att klicka på rummets snabbmeny.

Användarprofilbild

Följande information kan ändras av områdesadministratören i en medlems användarprofil:

 • Personlig information (namn, titel, e-post, telefon etc.)
 • Användarens roll i de enskilda rummen (observatör, deltagare, administratör)
 • Användarens grupptillhörighet i de enskilda rummen
 • Aviseringsinställningar för nattrapporter (på eller av)
 • Medlemmarnas valda språk i Interaxo (NO, ENG, SV)

Klicka på SPARA-knappen för att implementera ändringarna.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer