Skapa, ändra och radera rumsgrupper

Inledning

Genom att lägga till rumsmedlemmar i en eller flera rumsgrupper kan man använda dessa grupper till att hantera åtkomsträttigheterna i Interaxo, samt dela information med andra medlemmar genom att skicka e-postmeddelanden med länkar till samma information.

De flesta funktionerna kan utföras från följande skärmfönster:

Lista rumsgrupper

Från menyn Grupper

 • Klicka på menyn Grupperför det aktuella rummet
 • Listan över samtliga grupper i rummet visas

Från rumsmedlemslistan

 • Klicka på önskad rumsmedlem i kolumnen Grupper
 • En lista över de grupper som den valda rumsmedlemmen tillhör visas på skärmen

Skapa rumsgrupper

En grupp i ett rum kan antingen skapas via menyn Grupper eller från rumsmedlemslistan.

Från menyn Grupper

 • Klicka på knappen SKAPA GRUPP
 • Ge gruppen ett unikt namn (obligatoriskt)
 • Lägg till en Beskrivning
 • Tilldela gruppen en av följande 3 roller: Observatör, Deltagare eller Administratör(obligatoriskt)
 • Välj gruppmedlemmar med hjälp av medlemsväljaren (enkel eller avancerad)
 • Ta bort medlemmar genom att klicka på TA BORT-knappen
 • Klicka på SPARA-knappen för att skapa den nya gruppen

Från rumsmedlemslistan

  • Markera de medlemmar som du vill lägga till i den nya gruppen
  • Klicka på knappen LÄGG TILL EN GRUPP
  • Välj en befintlig grupp och klicka på SPARA-knappen
   ELLER
  • Välj SKAPA GRUPP för att skapa en ny grupp 
   Du ser nu att de förvalda medlemmarna har lagts till som gruppmedlemmar.
   Fullför åtgärden genom att följa stegen för att skapa en ny grupp såsom beskrivs under "Från menyn GRUPPER" ovan.

 

Underhålla rumsgrupper

Ändra en vald grupp

 • Klicka på menyn Grupperför det aktuella rummet
 • Markera önskad grupp och klicka på knappen ADMINISTRERA
 • Ändra gruppinställningarna efter behov:
  • Ändra namn på gruppen om så önskas (det nya namnet måste vara unikt inom rummet)
  • Ändra beskrivningen om så önskas
 • Lägg till eller ta bort medlemmar såsom tidigare beskrivits
 • Klicka på SPARA-knappen för att visa ändringarna i Interaxo

Lägg till en rumsmedlem i en rumsgrupp från medlemslistan

Från medlemslistan i rummet kan man lägga till en vald rumsmedlem i en befintlig rumsgrupp genom att

 • Klicka på önskad rumsmedlem i kolumnen Grupper
 • Lägga till rumsmedlemmen i en ny grupp med hjälp av gruppväljaren
 • Välj grupp och klicka utanför gruppväljaren för att lägga till rumsmedlemmen i vald rumsgrupp
  OBS! Ändringen utförs omedelbart.

Lägg till fler rumsmedlemmar i en rumsgrupp från medlemslistan

 • Välj aktuella medlemmar från medlemslistan
 • Klicka på knappen LÄGG TILL EN GRUPP
 • Välj en grupp och 
 • Klicka på SPARA-knappen

Ta bort en rumsmedlem från en rumsgrupp i medlemslistan

 • Klicka på önskad rumsmedlem i kolumnen Grupper
 • Klicka på krysset för den rumsgrupp som rumsmedlemmen ska tas bort ifrån.
  OBS! Ändringen utförs omedelbart.

Radera rumsgrupper

Om du vill radera rumsgrupper måste detta göras med omsorg, eftersom det även ändrar åtkomsten som gruppmedlemmarna har haft till innehållet i rummet, dvs. till mappar, filer och poster. Du raderar rumsgrupper genom följande steg:

 • Klicka på menyn Grupperför det aktuella rummet
 • Markera önskad grupp och klicka på knappen TA BORT

Du får nu frågan om du vill radera gruppen. Bekräfta. Därefter raderas gruppen.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer