Introduktion

Allmänt

Administrationsklienten är en fristående applikation som erbjuder alla nödvändiga administrationsfunktioner för att underhålla Interaxowebb-klienten och Visuella Tavlor-klienten.

Administrationsklienten är tillgänglig för samtliga administratörsroller i Interaxo, dvs. system-, områdes-, arbetsområdes- och rumsadministratörer.

Syftet med Administrationsklienten är att effektivisera och förenkla administrationsfunktionerna för alla administratörer, samt att i allt större utsträckning basera administrationen av rum, användare och grupper på självbetjäningsprincipen.

På sikt är tanken att Administrationsklienten även ska erbjuda fler och mer avancerade funktioner, som t.ex. förbättrad översikt, effektiv medlemshantering och mer flexibla faktureringsprinciper, inte minst för större kunder med många rum och användare.

 

Hur hittar jag Administrationsklienten?

Du hittar Administrationsklienten genom att klicka på länken Administration i menyraden längst upp i Interaxoklienten.

Vilka funktioner som är tillgängliga beror på vilken administratörsroll som användaren loggar in med. Exempelvis är det endast system- och områdesadministratörer som kan redigera inställningarna för ett område och se medlemslistan på områdesnivå.

Vem som har rätt att göra vad beskrivs under de enskilda funktionerna i efterföljande artiklar. Se särskilt artikeln Navigering.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer