Introduktion

Allmänt

Hittills har administrationen av samarbetslösningen Interaxo varit integrerad i Interaxo-applikationen. Så är dock inte längre fallet. En ny och förbättrad administrationsklient är nu tillgänglig, där administratörer kan utföra samtliga administrationsuppgifter i Interaxo från ett och samma ställe. 

Den nya administrationsklienten är tillgänglig för samtliga administratörsroller i Interaxo, dvs. system-, områdes-, arbetsområdes- och rumsadministratörer.

Syftet med den nya administrationsklienten är att effektivisera och förenkla administrationsfunktionerna för alla administratörer, samt att i allt större utsträckning basera administrationen av rum, användare och grupper på självbetjäningsprincipen.

På sikt är tanken att administrationsklienten även ska erbjuda fler och mer avancerade funktioner, som t.ex. förbättrad översikt, effektiv medlemshantering och mer flexibla faktureringsprinciper, inte minst för större kunder med många rum och användare.

 

Om den nya administrationsklienten

Du hittar administrationsklienten genom att klicka på Administration i menyraden längst upp i Interaxo.

Vilka funktioner som är tillgängliga beror på vilken administratörsroll som användaren loggar in med. Exempelvis är det endast system- och områdesadministratörer som kan redigera inställningarna för ett område och se medlemslistan på områdesnivå.

Vem som har rätt att göra vad beskrivs under de enskilda funktionerna i efterföljande artiklar. Se särskilt artikeln Navigering.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer