Navigering

Administrationsklienten öppnas genom att klicka på länken  Administration i menyraden längst upp i Interaxo.

Huvudmenyn

 mceclip0.png mceclip9.png

Maximera/minimera huvudmenyn

Tillgängligt för samtliga administratörer

 mceclip1.png

Valt område

Endast tillgänglig för områdesadministratörer

mceclip2.png

Områdesinställningar

Inställningar för Funktioner och Fakturering är endast tillgängliga för Tribia support

 mceclip3.png

Alla medlemmar på området 

Endast tillgänglig för områdesadministratören

mceclip4.png

Grupper för att lägga in medlemmar i rum och dela information med dessa

Inte implementerat ännu

 mceclip5.png

Listar alla arbetsområden och tillhörande rum

Tillgängligt för alla administratörer, men bara arbetsområdets administratörer kan skapa nya arbetsområden

mceclip6.png

Valt arbetsområde

Tillgängligt endast för arbetsområdesadministratören och områdesadministratören

mceclip7.png Listar alla medlemmar på arbetsområdet  
mceclip8.png Arbetsområdesinställningar  
 mceclip9.png

Valt rum

 

 mceclip10.png

Alla rumsmedlemmar

Rumsgrupper

Rumsinställningar

Filmallar när du skapar filer

onSite mobil-mappar

Inställningar vid utskriftsbeställning

Administration av Visuella Tavlor

Auktorisation av användare

Tillgängligt för alla administratörer

 

Startsidan för administrationssystemet är Inställningar för valt rum. För att administrera ett arbetsområde eller rum måste du välja önskad åtgärd från snabbmenyn (de tre vertikala prickarna) för det aktuella arbetsområdet/rummet.

Följande menyval är tillgängliga för ett arbetsområde:

 • Inställningar
 • Skapa rum
 • Radera arbetsområdet

Följande menyval är tillgängliga för ett rum:

 • Medlemmar
 • Grupper
 • Inställningar
 • Filmallar
 • onSite mobil
 • Utskriftsbeställning
 • Visuella Tavlor
 • Offentliga länkar
 • Flytta rummet
 • Radera rummet
   

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer