Navigering

Administrationssystemet aktiveras genom att klicka på Administration i menyraden längst upp i Interaxo.

Huvudmenyn

Vilka menyval som är tillgängliga i huvudmenyn beror på vilken användarroll du har.

 

 EA_menu_icon.png

Dölj/visa huvudmenyn

Tillgänglig för samtliga administratörer

 

Valt område

Endast tillgänglig för områdesadministratörer

 

Samtliga medlemmar på området

Endast tillgänglig för områdesadministratörer

 

Lista alla arbetsområden med tillhörande rum

Tillgänglig för samtliga administratörer

 

Valt rum

 

 

Egenskaper för valt rum

Mobilmappar

Standardinställningar för utskriftsbeställning

Mallar för att skapa filer

Rumsmedlemmar

Rumsgrupper

Tillgänglig för samtliga administratörer

 

Startsidan för administrationssystemet är Arbetsområden & Rum. Där listas samtliga arbetsområden och tillhörande rum. För att administrera ett arbetsområde eller rum måste du välja önskad åtgärd från snabbmenyn (de tre vertikala prickarna) för det aktuella arbetsområdet/rummet.

Följande menyval är tillgängliga för ett arbetsområde:

  • Inställningar
  • Skapa rum
  • Radera 

Följande menyval är tillgängliga för ett rum:

  • Öppna i ny flik
  • Inställningar
  • Flytta
  • Radera
     

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer