Skapa och administrera enkla mappar

Skapa enkla mapper

 1. Välj Ny ... i verktygsfältet eller genom att högerklicka på en mapp i trädstrukturen

 2. Välj Mapp > Enkel Mapp

 3. Ange ett Mappnamn för den nya mappen.
  OBS! Två mappar på samma nivå i trädstrukturen kan inte ha samma namn

 4. Ange texten som kommer att visas när mappen öppnas på fliken Instruktioner. Detta kan t.ex. vara instruktioner för hur man använder mappen.

 5. Välj åtkomstnivå på fliken Rättigheter eller acceptera standardvalet

 6. Klicka på Spara för att skapa mappen

 

Ändra mappinställningar

Du kan ändra mappinställningarna genom att:

 1. Öppna mappen (genom att klicka på den) och välja Inställningar (bredvid breadcrumb-stigen)
  eller
 2. Högerklicka på mappen och välj Inställningar på snabbmenyn
  eller
 3. Välj mappen och klicka på Fler alternativ> Inställningar

 4. Gör önskade ändringar på de olika flikarna och

 5. Klicka på Spara

 

Flytta en mapp

 1. Markera mappen och klicka på Fler alternativ> Flytta till ...
  alternativt
 2. Högerklicka på mappen och välj Flytta till ...

 3. Välj det rum du vill flytta den valda mappen till i popup-fönstret

 4. Välj målmappen genom att klicka på den och

 5. Klicka på Flytta-knappen


Du kan också använda urklippstavlan för att flytta mappar:

 1. Välj Klipp ut-funktionen

 2. Använd Interaxo-klienten för att navigera till önskad målmapp

 3. Klicka på Klistra in-knappen

Obs: Du kan också flytta mappar genom att dra och släppa dem till målmappen

 

Kopiera mapp

 1. Välj önskad mapp och välj Fler alternativ> Kopiera till ... på rullgardinsmenyn
  alternativt
 2. Högerklicka på mappen och välj Kopiera till ...

 3. Välj vilket rum du vill kopiera mappen till

 4. Välj målmapp du vill kopiera mappen till

 5. Klicka på Kopiera-knappen

Du kan också använda Urklippstavlan för att kopiera mappar:

 1. Välj Kopiera

 2. Använd Interaxo-klienten för att navigera till önskad målmapp

 3. Klicka på Klistra in-knappen

 

Ta bort en mapp

För att kunna radera en mapp måste du ha explicit rättighet att radera den, t.ex. genom att äga mappen. Så här tar du bort en mapp:

 1. Välj mappen och klicka på knappen Radera
  alternativt
 2. Högerklicka på mappen och välj Radera på snabbmenyn

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja-knappen

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer