Skapa och administrera enkla mappar

Skapa enkla mapper

 1. Välj Ny ... i verktygsfältet eller högerklicka på en mapp i trädstrukturen
 2. Väl Enkel Mapp
 3. Ange ett namn för den nya mappen.
  OBS! Två mappar på samma nivå i trädstrukturen kan inte ha samma namn
 4. Klicka på Spara för att skapa mappen.

För alla typer av mappar har man möjlighet att definiera Åtkomstkontroll samt ange Instruktioner. Åtkomstkontroll definierar vilka grupper (eller medlemmar) som har tillgång till olika mappar och vilken typ av åtkomst de har.

Vi rekommenderar att lägga in Instruktioner i mapparna för att förklara för användaren vilken typ av information som skall läggas in i en viss mapp, och vilken information man kan förvänta sig hitta i en viss mapp. Instruktioner kan också beskriva hur du ska lägga in information.

Flytta eller kopiera mappar

 • Högerklicka på mappen och välj Flytta eller Kopiera eller
 • Markera en eller flera mappar och välj Flytta eller Kopiera från menyn Flera alternativ
 • (valfritt) Välj till vilket rum du vill kopiera/flytta mappen
 • Välj den mapp (eller rotkatalogen) dit du vill kopiera mappen

Du kan också flytta mappar (och filer) genom att dra och släppa dem.

OBS! Du kan bara flytta mappar (och filer) om du är administratör, eller ägare av mapparna eller filerna.

 

Radera en mapp

 • Högerklicka på mappen och välj Radera eller

 • Markera mappen i listvyn och klicka på Radera-knappen 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer