Generellt om ritningshantering

Beroende av projektets storlek och behov, bjuder INTERAXO på två möjligheter för ritningshantering:

1. Aktiv mapp med revisonshantering

Revision av ritningar hanteras i en aktiv mapp där systemet hjälper till med att hålla koll på revisionsuppdateringen. Siste revision av ritningsfilen, samt tidigare revisioner är tillgängliga i samme post.

Metoden rekommenderas för mindre projekt eller projekt i projekteringsfasen.

Mallen är upprättad med följande rättighetsstyrning: Alla medlemmar i rummet har tillgång och insyn i mappen, Gruppen Konsult har rätt till att redigera, dvs. revidera ritningar.

Läs mer här

 

2. Arbetsflödesmapp med revisionshantering, publicering till entreprenör och möjlighet till kontroll

Revision av ritningar hanteras i en aktiv mapp med ett arbetsflöde där sista revision av ritningen blir publicerad till en egen mapp ("Publicerat") och tidigare revisioner arkiveras i en egen  mapp ("Historik"). Det finns möjlighet till en godkännandeprocess i flera steg i ritningshanteringsmappen.

Metoden rekommenderas i projekt i byggfasen med många aktörer.

Mallen är uppsatt med tre steg där Konsult upprättar poster och lägger till ritningsfiler i steg Konsult, och skickar vidare till Godkänt-steget. Projektledaren har rättigheter till att skicka posten vidare till Färdig-steget och därifrån Publicera till Bygghandlingar-mappen. Konsulten har rättigheter till att Revidera från Färdig-steget. Vid revidering blir posten markerad med ett gult flagg i Bygghandlingar-mappen. Grupperna konsult och Projektledare har tillgång till mappen Ritningshantering. Gruppen Konsult har redigeringsrättigheter och kan därmed ändra metadata och ritningsfil vid revidering. Alla medlemmar i rummet har tillgång till mapparna Publicerat och Historik.

Upprättandet av Arbetsflödesmappen är generisk och Administrator kan under Inställningar, definiera hur många steg arbetsflödet skall bestå av, från vilket steg man kan Revidera och Publicera och vem som skall ha rättigheter till att flytta poster, Revidera och Publicera.

Läs mer här

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer