Allmänt om medlemmar och grupper

Generelt om medlemmer

Projektadministratör kan redigera befintliga och skapa nya medlemmar och grupper i rummet via fliken Medlemmar.

Om strukturen för projektrummet inte är klart och åtkomstkontrollen inte heller är klar, kan communityadministratören skapa nya medlemmar i kundområdet (community) och sen kan projektadministratören bjuda in medlemmarna i rummet när allt är klart.

Genom att klicka på en medlemspost kan du 

 • redigera informationen om medlemmen
 • se vilka projektrum medlemmen har tillgång till
 • aktivera och deaktivera medlem
 • slå på/stänga av notifikationsinställningar för medlemmen
 • ge medlemmen behörighet att skapa nya projektrum

Generellt om grupper

En grupp kan bestå av en eller flera (eller inga) medlemmar. En medlem kan vara deltagare i flera grupper. Grupper används för att:

 • förenkla åtkomstkontrollen till mappar och andra informationselement
 • ge ytterligare rättigheter, till exempel att skicka ett dokument inom godkännandesteg i en aktiv mapp med arbetsflöde
 • effektivisera informationsutbytet av element i lösningen exempelvis vid användning av dela-funktionen
 • göra arbetsflöden mindre personberoende vid fördelningen av uppgifter

Övrig funktionalitet

I tillägg kan du

 • se alla medlemmar och grupper i projektrummet
 • se vilka roller de olika medlemmar har i projektrummet
 • lägga till medlemmar
 • radera medlemmar från ett projektrum
 • se på bilder av medlemmar
 • se vilken status varje medlem har (aktiv, deaktiverad)
 • skapa och hantera grupper
 • importera medlemmar från MS Excel
 • exportera medlemslistan eller delar av denna till MS Excel  
 • skicka e-post till enskilda medlemmar
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk