Ritningshantering med publicering och kontroll

Metadata måste registreras innan ritningsfiler kan lastas upp:

  1. Välj Ny postoch skriv in metadata. Välj Lägg till fil och lasta upp de aktuella filerna. Tryck på ok, eller
  2. Högerklicka på Ritningshanteringoch välj Importera poster. Lägg in metadata från en existerande ritningsförteckning i Excel-format genom att dra-och-släppa eller kopiera. Högerklicka på Ritningshantering igen och välj Importera filer. Välj fältet som skall matcha filnamnen på filerna som skall importeras. Detta kan tex. vara Ritningsnummer. För att filnamnet skall matcha Ritningsnummer måste de ha identiska namn för att ritningsfilen skall läggas till korrekt i posten, eller
  3. Högerklicka på Ritningshanteringoch välj Importera filer. Välj fältet som skall matcha filnamnen på filerna som skall importeras. Detta kan tex. vara Ritningsnummer. För att filnamnet skall matcha Ritningsnummer måste de ha identiska namn. Lägg in metadata i fälten markerat med rött. Posterna kommer då upprättas samtidigt som ritningsfilerna ”laddas upp”.

Godkänna:

  1. Markera post och, högerklicka och klicka på Flytta tillför att flytta posten vidare till nästa steg, eller
  2. Dra och släpp posten i nästa steg.

Publicering:

  1. Markera post, högerklicka och välj Publicera, eller
  2. Dra och släpp posten i nästa steg

 

Revidering:

  1. Marker posten(erna) och tryck på Till revidering.
  2. Lägg tillny ritningsfil till posten. Reviderar man många ritningar samtidigt kan man använda Importera filer som förklaras ovan.

Är ritningen(arna) tidigare Publicerade kommer dessa markeras med ett gult flagg.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer