Det går inte att skapa nya poster i ett steg i ett arbetsflöde

Jag har öppnat ett steg i ett arbetsflöde, men den nya posten är nedtonad/Inaktiverad.

Vanligtvis beror det på inställningarna i detta steg i arbetsflödet. Inuti arbetsflödessteg finns en inställning "Nya poster kan skapas i detta steg"

Om du har rätt att ändra inställningarna på ditt arbetsflöde, kan du klicka på steget i trädstrukturen och välj Inställningar för att ändra denna inställning.

Om inte så kan du kontakta administratören som möjligen kan ändra denna inställning för dig.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer