Ritningshantering i aktiv mapp

Förutsättningar för att revisionsuppdateringen skall fungera är att fälten Rev.nr. och Rev.datum är obligatoriska. När de första ritningsfilerna skall läggas till måste metadatan registreras först:

 1. Välj Ny postoch skriv in metadata. Välg Lägg till filer och ladda upp de aktuella filerna, eller
 2. Högerklicka på Ritningshanteringoch välj Importera poster. Lägg in metadata från en existerande ritningslista i Excel-format genom att dra-och-släppa eller kopiera. Högerklicka på Ritningshantering igen och välj Importera filer. Välj fältet som skall matcha filnamnen på filerna som skall importeras. Detta kan tex. vara Ritningsnummer. För att filnamnet skall matcha Ritningsnummer måste de ha identiska namn för att ritningsfilen ska läggas till på ett korrekt sätt i posten, eller
 3. Högerklicka på Ritningshanteringoch välj Importera filer. Välj fältet som skall matcha filnamnen på filerna som skall importeras. Detta kan tex. vara Ritningsnummer. För att filnamnet skall matcha Ritningsnummer måste de ha identiska namn. Lägg in metadata i fälten markerat med rött. Posterna kommer då upprättas samtidigt som ritningsfilerna laddas upp.

Revidera ritningar så här:

 1. Högerklicka på mappen Bygghandlingaroch välj Importera filer.
 2. Välj fältet som skall matcha filnamnen på filerna som skall importeras. Detta kan tex. vara Ritningsnummer. För att filnamnet skall matcha Ritningsnummer måste de ha identiska namn.
 3. Välj Lägg till fileroch lasta upp de aktuella filerna. 
 4. Öppna Revideringsinställningaroch välj vilket av fälten som är revisionsfältet (Rev.nr. och Rev.datum). Revisionsfältet kommer uppdateras till nästa giltiga revisionsvärde. 
 5. All data som ej kan valideras (fel datatyp, saknad data, ogiltiga ritningar mm.) blir markerat med rött i listan. 
 6. Raderna som visas med grön ”bock” har hittat matchande post och filen läggs till den posten. 
 7. Raderna som visas med orange ”bock” har ej funnit matchande post
 8. Rätta till valideringsfel och klicka Importeraför att importera filerna.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer