Sätta rättigheter

Så här sätter du rättigheter:

 • Högerklicka på mappen och välj Rättigheter eller 
 • Markera mappen/filen i listan och välj via rullgardinsmenyen Fler alternativ

Du får då upp bilden för Rättigheter med möjlighet till att välja åtkomstnivå:

 • Bas
  Användare kan bara redigera objekt de äger

 • Utökad
  Deltagarna kan redigera varandras objekt

 • Privat
  Endast ägda föremål finns tillgängliga

 • Anpassad
  Välj användare och grupper du vill tilldela särskilda rättigheter till

Anpassad åtkomstnivå

Utför följande steg för att konfigurera anpassad åtkomst till ett objekt:

 • Välj Anpassad åtkomstnivå
 • Välj användare (rekommenderas inte) och / eller grupper (rekommenderas) i rullgardinsfältet och
 • Klicka på knappen Lägg till
 • Ange önskad åtkomst genom att klicka i kolumnerna Läs, Lägg till, Redigera eller Radera i tabellen
 • Radera en rad genom att klicka på knappen Ta bort
 • Klicka på Ok-knappen för att spara ändringarna

Rättigheter ärvs nedåt i hierarkin helt tills den bryts. Då måste den sättas specifikt på varje enskilt mapp. Det betyder att så länge du sätter en specifik rättighet på en mapp så kommer denna också sättas på alla undermappar så länge du inte har överstyrt rättigheten på en av undermapparna.  Denne kommer då inte att bli påverkad. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer