Sätta rättigheter

Så här sätter du rättigheter:

  • Högerklicka på mappen och välj Rättigheter

eller

  • Markera mappen/filen i listan och välj via Fler alternativ

Du får då upp bilden för Rättigheter med möjlighet till att välja åtkomstnivå:

  • Bas
  • Utökad
  • Privat
  • Anpassad

 

Rättigheter ärvs nedåt i hierarkin helt tills den bryts. Då måste den sättas specifikt på varje enskilt mapp. Det betyder att så länge du sätter en specifik rättighet på en mapp så kommer denna också sättas på alla undermappar så länge du inte har överstyrt rättigheten på en av undermapparna.  Denne kommer då inte att bli påverkad. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer