Fälttyper i aktiva mappar

Fälttyper

När du skapar aktiva mappar måste du skapa minst ett anpassat fält. Anpassade fält innehåller information som beskriver enskilda poster (metadata).

 

Typer av fält som du kan skapa är:

Oformaterad text

Fältet tillåter bokstäver och siffror. Du kan definiera om du vill ha en begränsning för hur många tecken man kan skriva, och om långa texter tillåts, kan du välja att texten ska kunna radbrytas

Nummer Fältet tillåter endast siffror.
Datum Fältet tillåter endast datumformat.
Lista

I detta fält kan du 

  • Lägga in flera värden i en lista (ett värde per rad), som kommer opp som en vallista när man väljer att skapa Ny post. Här kan också flera värden tillåtas.
  •  Pricka av Lägg till beskrivningar för att kunna lägga till båda kodelement (värde) och en beskrivning.

I båda fallen kan man klistra inn kodelementer (och beskrivningar) från t.ex. Excel.

Medlemslista I detta fält kan man hämta medlemmar och/eller grupper från rummets medlemslista. Flera värden kan tillåtas.
Räknare Fältet ger posten automatiskt ett nummer när den skapas. Om utgångsvärdet t.ex. är 000, kommer numret  för första posten att bli 001.
RTF (utökat textformat)

I detta fält kan man lägga till formatterad text och länkar. 

Gemensamt för alla fälten är att du kan lägga till:

  • Beskrivning - här kan du ange vilken typ av information som ska läggas till i fältet. Beskrivningen visas när man skapar den nya posten och lägger till information i fältet.

  • Initialvärde - detta värde kommer automatiskt att bli ifyllt för fältet i samband med skapande av en ny post. Värdet kan ändras av användaren. 

  • Obligatoriskt - om detta val är ikryssat måste fältet fyllas i när man skapar en ny post.

  • Dölj i listvyn - om detta val är ikryssat kommer inte fältet att visas i listvyn eller direkt när man öppnar posten. För att visa denna måste användaren klicka på Visa allt i dokumentvyn, eller manuellt välja till kolumnen i listvyn 

OBSERVERA! Det måste alltid anges ett titelfält i alla aktiva mappar (med och utan arbetsflöde). Detta görs genom att klicka i stjärnan till vänster om fältnamn i mappens inställningar.
Titelfältet blir en länk som när man klickar på den öppnar post från listvyn. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer