Automatisk filnamngivning

Så här sätter du regler för filnamngivning
Regeln för filnamngivning avgör hur filer som laddas upp som bilagor till en post i INTERAXO ska namnges. Du kan ställa in regler för filnamn när du skapar en aktiv mapp eller så kan du ändra eller ställa in regeln för filnamn på redan befintliga mappar.

  • Öppna mappens Inställningar och välj Filnamngivning
  • Välj hur du vill namnge filer när de laddas upp till poster i den aktuella mappen

Sätta filnamn lika med postens titelfält
Om du väljer denna regel kommer samtliga filer ha samma namn som posterna.
T.ex. Om du använder fältet Ritningsnummer som postens titelfält kommer alla bilagor som laddas upp till den aktuella posten att få ritningsnummer som filnamn. Om man har flera filer i samma post, kommer filnamnat att avslutas med tecknet "_" och ett löpnummer,  
t.ex. A-40.1-111_1.PDF och A-40.1-111_2.DOCX

Skapa regel för filnamn
Du kan välja att skapa en egen regel för filnamngivningen. Du kan sedan välja om filnamnet skall bestå av fältvärden och fasta texter. Till exempel, följande regel "Løpnummer - Ritningsumner - 2016" kommer att få filnamn liknande detta:
"002 - A-40.1-111 - 2016_1.PDF".

OBS! För ett fält som ska användas i ett filnamn regel måste fältet vara obligatorisk och endast tillåta ett värde.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer