Export av poster

När du vill exportera poster från INTERAXO, har du flera alternativ.

  1. Exportera alla filer som finns för utvalda poster (endast filerna)
  2. Exportera innehållet (metadata) för valda poster som en PDF-fil
  3. Exportera innehållet (metadata) för valda poster som en CSV-fil (till Excel)

OBS! För de två sista alternativen kan du också välja att bifoga de fysiska filerna vid export av poster.

CSV-filen innehåller samma data som PDF, men i ett öppet format som kan användas i exempelvis Excel för fortsatt bearbetning. CSV-filen kan också användas för att importera metadata från projektrummet till ett arkivsystem.

När du exporterar, kommer du att kunna välja om du vill spara exporten i INTERAXO eller om du vill ladda ner filen/filerna till din lokala dator.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer