Förfallodatum med ansvarig person

Introduktion

I poster där du har metadatafält av typen datum, kan ett av dessa definieras som ett förfallodatum. Då kommer Interaxo att skapa 2 nya metadatafält automatiskt: Ansvarig och Fullfört. Det är på detta sätt möjligt att tillämpa funktionalitet för t.ex. ärendehantering på ett enkelt sätt.

Till exempel, när man diskuterar frågor och löser uppgifter kommer ett förfallodatum med tidsfrist och en ansvarig person att ge en god överblick över status för pågående ärenden och vem som är ansvarig för det enskilda ärendet.

Posten kan delegeras till en eller flera fördefinierade medlemmar i rummet.

Översikt över uppgifter och ärenden med förfallodatum

De som har tilldelats uppgifter kommer alltid att kunna se en översikt över ej utförda uppgifter på startsidan i Interaxo:: Min översikt. Om tidsfristen överskrids, kommer förfallodatum att rödmarkeras i listan.  

Medlemmar som tilldelats en uppgift kommer också att få en notifikation om detta via e-post.  

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer