Nummergenerator

I Interaxo har du möjlighet att konfigurera dokumentnummer, t.ex. när det är nödvändigt att identifiera dokument unikt.

Välj ett av följande alternativ:

  • Automatisk:
    Genom att välja det här alternativet behöver du inte själv ange sekvensnumret. Baserat på den kombination som valts för fältet Dokument-ID, kommer systemet automatiskt att hitta det första tillgängliga sekvensnumret för den valda kombinationen.

  • Manuell (dokument-ID är inte låst):
    Sekvensnumret måste anges av användaren och dubbletter är tillåtna.

  • Manuell (dokument-ID är låst): 
    Sekvensnumret måste anges av användaren, men dubbletter är INTE tillåtna. Med andra ord måste det vara unikt.

Alla element som utgör dokumentnummer måste vara av typen Lista. Du kanske vill definiera ett dokumentnummer som består av följande fördefinierade listfält:

Projekt nr-kontrakt nr-dokument typ-sekvens nr

När du skapar en ny post skulle den få ett dokumentnummer så här:

10000-C10-AVV-0001 (där AVV kan stå för avvikelse).

Giltiga skiljetecken är bindestreck (-) och understrykning (_). Klicka på motsvarande tangenter och tryck på ENTER för att inkludera dem i strängdefinitionen för dokumentnummer.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk