Ändra behörighet

Allmänt

Åtkomstkontroll och rättigheter inställda på en mapp ärvs normalt av de objekt och den information som skapas i mappen (undermappar, poster och filer).

All information/ alla objekt i INTERAXO kan tilldelas en separat åtkomstmatris. Detta görs genom att välja en av de 3 fördefinierade åtkomstnivåerna, alternativt specificera egna regler.

Om du vill ändra åtkomsträttigheter

  • Högerklicka på den önskade mappen eller objektet (filen eller posten) och välj Rättigheter, eller
  • Markera ett eller flera objekt och välj Fler alternativRättigheter
  • Välj en av de fyra behörighetsnivåerna i Åtkomstkontroll-fönstret:

Om du väljer alternativet Anpassad:

  • Ta bort användare och/eller grupper genom att klicka på länken Ta bort för den aktuella raden
  • Lägg till användare (rekommenderas inte) och/eller grupper (rekommenderas!) från rullgardinsmenyn och klicka på knappen Lägg till för varje
  • Ge den nya användaren/gruppen önskad åtkomstnivå (Läs, Lägg till, Redigera eller Radera) genom att klicka på motsvarande kryssruta
  • Klicka på OK för att spara dina ändringar

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk