Anpassa aktiva mapper till ritningshantering

Se också:

Hur skapa och administrera en aktiv mapp med arbetsflöde

Hur använda ritningshanteringen i INTERAXO: Steg-för-steg

Administration ritningshantering 

Hantering av ritningar kommer att variera beroende på projektets storlek och komplexitet. Många väljer att ladda upp alla ritningsförteckningar och ritningar i en och samma mapp, medan andra väljer att dela upp detta i olika mappar per disciplin (Arkitekt, Konstruktion, El etc).

Hur man ställer in en aktiv mapp med arbetsflöde anpassad för att hantera ritningar

 1. Skapa en ny aktiv mapp med arbetsflöde genom att klicka på "Ny ..." i verktygsfältet eller genom att högerklicka på en mapp i trädstrukturen.

 2. Välj "Aktiv mapp med arbetsflöde."

Ange ett unikt mappnamn för den nya arbetsflödesmappen i fliken Generellt. 
OBS! Två mappar på samma nivå i trädstrukturen kan inte ha samma namn

 1. I fliken Generellt aktiverar du "Revidering och Publicering" genom att klicka i för detta. Alternativt kan du högerklicka och välja Inställningar och se till att Revidering och Publicering är påslaget för en redan befintlig mapp 
 1. Anpassa fälten för den aktuella mappen.

Välj fliken "Fält" och klicka på knappen "Lägg till fält" för att skapa anpassade metadatafält. Fälten du skapar bör motsvara de fält du har i ritningsförteckningen för projektet så att du senare enkelt kan importera ritningsförteckningen i sin helhet. Ritningsförteckningen måste vara i MS Excel.

För mer information, se artikel om Import av poster

 1. Ett nytt fönster öppnas där du kan lägga in information om fältet som du nu ska skapa.

Alternativt kan du ta utgångspunkt i en av våra mallar, "Entreprenadmall" eller "Projekteringsmall"

Kom ihåg att skapa fält för revisionsnummer och revisionsdatum. För att revisionshanteringen ska fungera måste revisionsnummer (t.e.x "-, A, B,C, D" eller eventuellt siffror) vara en vallista med dessa. och revisionsdatum ska vara ett datumfält. Båda dessa fälten måste ställas in som obligatoriska.

Anpassa arbetsflödet i mappen 

 1. Välj fliken "Arbetsflöde." 3 steg ligger inne som standard, men dessa kan ändras eller tas bort efter behov. Vill du ha flera steg i processen, välj "Lägg till steg".
 2. Om du inte vill att man ska kunna lägga in ritningar i andra steget än det första, se då till att alternativet "Nya poster kan läggas till detta steg" endast är ikryssad i det första steget. 

Följande inställningar kan ändras för ett steg:

 • Namn på steget
 • Om nya poster får skapas i det aktuella steget
 • Om steget representerar ett låst steg (ett sista steg i arbetsflödet)
  Observera! När steget är satt till låst kan detta inte ändras. Då måste steget raderas och läggas in på nytt
 • Vilket/vilka steg posten får flyttas till
 • Vem eller vilka som får flytta poster från detta steg
 • Vem eller vilka som ska notifieras (få mail) om en post har skapats eller flyttats till detta steg
 • Vilken e-post mall som ska nyttjas (norska, svenska eller engelska) för notifikationsmail

Fältvärden i INTERAXO: 

Mer om hur du administrerar aktiva mappar

Mer om hur du administrerar aktiva mappar med arbetsflöde

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer