Anpassa aktiva mapper till ritningshantering

Introduktion 

Organisering av ritningar kommer att variera, beroende på projektets storlek och komplexitet. Många laddar upp alla ritlistor och ritningar i samma mapp, medan andra väljer att dela in efter ämne.

Ritningshantering

 1. Navigera till destinationsmappen och skapa en aktiv mapp med arbetsflöde genom att klicka på
  Ny ...> Mapp> Aktiv mapp med arbetsflöde.
  Alternativt kan du kopiera mappmallar, t.ex. Konstruktionsmall och Designmall in i rummet.

 2. Aktivera Revidering och publicering på fliken Generellt

 3. Skapa obligatoriska anpassade fält på fliken Fält.
  För att kunna importera poster och filer vid ett senare tillfälle måste fälten i Interaxo matcha fälten i projektets huvuddokumentregister. Dokumentregistret måste vara i Excel-format. Skapa följande obligatoriska fält:

  • Revisionsnummer
   Revisionshantering kräver en lista med fördefinierade revisionsnummer som är inställda i förväg. Använd det reviderade indexet (manualen) som påpekas för detta projekt (t.ex. bokstäver, siffror eller en kombination av de två).

  • Revideringsdatum

 4. Lägg till nödvändiga arbetsflödessteg, t.ex. Publicerad och Historisk.
  Typiskt skapas ritningar i steg 1. Det rekommenderas därför att steg 2 inte tillåter att nya poster laddas upp.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer