Min översikt

Översikt över mina rum, dokument och poster med förfallodatum

När du har loggat in på Interaxo eller om du väljer en annan community (kundområde) öppnas översiktssidan för den aktuella communityn. Detta är en översikt eller "Dashboard" som visar dig:

  • Mina projektrum: Vilka rum du har tillgång till i aktuell community
  • Innehåll: Visar låsta filer samt senast ändrade dokument
  • Poster med deadline: En översikt över alla aktiviteter som du har blivit tilldelad i projekten i aktuell community

Översikten Mina projektrum

Här ser du de projektrum som du är medlem av i aktuell community. När du klickar på och öppnar ett projektrum döljs denna översikt. För att komma tillbaka till den kan du klicka på den logotype som finns längst uppe till vänster på sidan (det kan vara logotypen för Interaxo; eller en helt annan logotype).

Favoriter i listan Mina projektrum

Om du är medlem i många projektrum kan du välja att ha något eller några projekt som Favoriter. På så sätt kan det vara lättare att hitta de rum som du använder oftast.

Favoriterna är projektrum som visas med en fylld stjärna.

  • Klicka på stjärnikonen framför projektrummets namn för att markera ett rum som favorit
  • Klicka på stjärnikonen en gång till för att ta bort rummet som favorit
  • Klicka på knappen Favoriter i valmenyn för att begränsa listan så att du bara ser dina favoritrum, klicka på Alla projektrum för att se alla

Växla mellan kundområden/communities i Interaxo

Projektrum du är medlem av kan ligga i olika kundområden/communities. Om du har projekt i olika communities (kundområden) byter du community på detta sätt:

Längst uppe på sidan: Klicka på aktuell community, och välj en annan i listan.

Växla mellan projekt eller rum i Interaxo

Om du har blivit inbjuden till olika projektrum inom en och samma community byter du projektrum på följande sätt: Längst uppe på sidan: Klicka på aktuellt projektrum, och välj ett annat i listan.

Översikten Poster med deadlines

Här kan du klicka på en rad och komma direkt in till den aktuella aktiviteten eller uppgiften som du har blivit satt som ansvarig för. 

Översikten Innehåll

Här kan du klicka på ett filnamn och komma direkt till den filen. Du kan växla mellan att se Låsta filer eller Senast ändrade (av dig).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer