Min översikt

Inledning

När du har loggat in på Interaxo eller om du väljer ett annat område, öppnas översiktssidan för det aktuella området. Detta är en översiktsida  som visar dig:

  • Mina rum: Vilka rum du har tillgång till i det specifika området.
  • Senast ändrade filer: Klicka på ett filnamn för att visa filen.
  • Dina Låsta filer: Klicka på ett filnamn för att visa filen.
  • Poster med deadline: En översikt över alla aktiviteter som har tilldelats dig på området. Öppna en uppgift genom att klicka på en post i listan.

Mina rum

Här ser du de projektrum som du är medlem av på valt område. När du klickar på och öppnar ett projektrum döljs denna översikt. För att komma tillbaka till den kan du klicka på logotypen som finns längst uppe till vänster på sidan (det kan vara logotypen för Interaxo; eller företagets logotyp).

Arbetsområden

Som standard väljs alternativet Alla arbetsområden i rullgardinsmenyn. Välj ett specifikt arbetsområde för att bara lista rummen i detta arbetsområdet.

Favoriter i listan Mina projektrum

Om du är medlem i många projektrum kan du välja att ha något eller några projekt som Favoriter. På så sätt kan det vara lättare att hitta de rum som du använder oftast.

Favoriterna är projektrum som visas med en fylld stjärna.

  • Klicka på stjärnikonen framför projektrummets namn för att markera ett rum som favorit
  • Klicka på stjärnikonen en gång till för att ta bort rummet som favorit
  • Klicka på knappen Favoriter i valmenyn för att begränsa listan så att du bara ser dina favoritrum, klicka på Alla projektrum för att se alla

Skapa / beställa nytt rum

Om du är inloggad som arbetsområdesadministratör kan du skapa ett nytt rum genom att klicka på knappen Skapa nytt rum. Annars kan du beställa ett nytt rum som ska skapas åt dig genom att klicka på knappen Beställa nytt rum.

Växla mellan områden

Projektrum du är medlem av kan ligga i olika områden. Om du har projekt på olika områden, byter du till ett annat på detta sätt: Klicka på nuvarande område längst uppe på sidan och välj ett annat i listan.

Växla mellan rum 

Om du har blivit inbjuden till olika projektrum inom ett och samma område, byter du projektrum på följande sätt: Klicka på nuvarande projektrum längst uppe på sidan och välj ett annat i listan.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer