Lägga till poster

I en aktiv mapp registrerar du först posten, innan du lägger till eventuella filer till den.

Innehållet i posten är information om ett eller flera dokument, även kallad metadata. Posten kan även innehålla endast metadata och inga filer. Posten kan jämföras med ett indexkort eller en databas. Denna typ av information förbättrar möjligheterna att hitta det man söker i projektet.

För att kunna ladda upp en eller flera filer i en aktiv mapp måste posterna redan finnas där. För att spara tid och arbete kan posternas innehåll smidigt skapas i Microsoft Excel. Du importerar sedan alla posterna till den aktiva mappen i Interaxo. 

Lägga till en ny post

Högerklicka på en aktiv mapp eller öppna en aktiv mapp och klicka på knappen Ny post

  1. Fyll i värden i fälten i det formulär som visas 
  2. Lägg till en eller flera filer genom att klicka på knappen Ny. Välj Filuppladdning eller
    Fil från mall (tillgänglig i Interaxo ”Bygg och Anläggning” samt ”Organisation och Ledning”). Om projektet inte har denna inställning, finns endast alternativet Filuppladdning.
  3. När du väljer Filuppladdning kan du lägga till flera filer till samma post, genom att använda CTRL och SHIFT i Utforskaren som kommer upp.
  4. Klicka på knappen Skapa när du är klar

Filer kan också läggas till vid senare tillfällen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer