Lägga till poster

 

Allmänt

Posterna i en aktiv mapp består av metadata (fält) och bilagor (filer och länkar). Dessutom kan kommentarer läggas till både poster och filer. Poster fungerar som behållare för filerna. Alla ändringar som gjorts i en post visas i postens logg.

Metadata utgör kolumnerna i den aktiva mappens rutenät. Du kan sortera, gruppera och filtrera på alla kolumner i rutnätet. Metadata av god kvalitet förbättrar hämtning av poster och filer.

Lägg till nya poster

Utför följande steg för att skapa nya poster:

  1. Navigera till önskad aktiv mapp
  2. Klicka på knappen Ny post
  3. Ange metadatavärden i alla fält
  4. Lägg till en eller flera filer genom att klicka på Ny...> Filuppladdning eller Ny ...> Fil från mall-knappen
  5. Välj filer från din hårddisk
  6. Klicka på Skapa när du är klar
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer