Lägg till filer til poster

OBS! Om filnamngivning är aktiverad i den aktiva mappen kommer filnamnet för de filer du laddar upp att ändras enligt dessa regler.

Ladda upp filer

 1. Öppna en post i en aktiv mapp eller högerklicka på en post i den aktiva mappen
 2. Klicka på knappen Ny ....> Filuppladdning
 3. Välj en eller flera filer i Utforskaren (håll Shift eller Ctrl intryckt för att välja flera filer)
 4. Klicka på Öppna
 5. Filerna börjar ladda upp till Länkar och bilagor-rutan i posten

 

Lägg till filer med dra-och-släpp

 1. Öppna posten i den aktiva mapp som du vill ladda upp filer till
 2. Öppna Windows Utforskaren, leta upp filerna du vill lägga till posten
 3. Välj fil(er) och dra-och-släpp dem till postens Länker och bilagor-ruta

 

Lägg till fil från mall

Filmallar måste skapas i rummet med administrationsklienten. Lägg till en ny fil baserad på en filmall genom att utföra följande steg:

 1. Navigera till önskat rum och aktiv mapp
 2. Öppna posten i fråga
 3. Klicka på knappen Ny ...> Fil från mall
 4. Öppna en mallmapp om det behövs
 5. Klicka på önskad filmall
 6. Förhandsgranska filen om filformatet stöder visning
 7. Skriv ett värde i fältet Ändra filnamnet, eller behåll standardvärdet
 8. Klicka på Ok-knappen för att lägga till filen i postens Länker och bilagor-ruta 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer