Kopiera och flytta poster

Du kan flytta eller kopiera poster från en aktiv mapp till en annan, antingen i samma rum eller i ett annat rum. Detta gäller även för poster i aktiva mappar med arbetsflöde.

Kopiera och flytta filer kan du läsa om i stycket Flytta eller kopiera filer under Enkla mappar.

Flytta eller kopiera poster

Följ dessa steg för att flytta eller kopiera poster mellan aktiva mappar:

 • Öppna den aktiva mappen som innehåller posterna i fråga
 • Välj posterna som du vill flytta eller kopiera genom att bocka i rutan framför dessa
 • Välj Fler alternativ > Kopiera om du vill kopiera markerade poster
  (Eller högerklicka på en post och välj Kopiera från popupmenyn)
eller
 • Välj Fler alternativ> Klipp ut om du vill flytta markerade poster
  (Eller högerklicka på en post och välj Klipp ut från popupmenyn)
 • Öppna målmappen dit du vill kopiera eller flytta posterna
 • Klicka på knappen Klistra in

eller

 • Högerklicka på målmappen och välj Klistra in från popupmenyn

 

Vilken information kommer att flyttas eller kopieras?

Följande kommer att ingå när du flyttar poster:

 • Alla fält med fältvärden som matchar motsvarande fält i målmappen
 • Alla bilagor
 • Ursprunglig loggning. Dessutom kommer en ny loggpost visa vilken mapp posten flyttades från

Följande information kommer att ingå när du kopierar poster:

 • Alla fält med fältvärden som matchar motsvarande fält i målmappen
 • En loggning visar vilken mapp posten kopierades från
 • Alla bilagor
 • Observera att ursprunglig loggning för posten, och kommentarer för närvarande inte kopieras 

Observera!

Om fältdefinitioner inte stämmer överens, får du en varning och kan välja att fortsätta eller avbryta åtgärden.

Fälten i källmappen som inte har motsvarande, matchande fält i målmappen kommer att listas. Dessutom kommer omatchade obligatoriska fält i målmappen, som inte har med sig något värde från källmappen också att listas.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer