Lägg till fil(er)

Lägg till fil(er) genom att klicka på knappen "Ny"

  1. Öppna en enkel mapp eller högerklicka på en mapp i trädstrukturen
  2. Klicka på knappen Ny och välj Filuppladdning, eller högerklicka och välj Ny och Filuppladding
  3. Välj en eller flera filer (håll nere Shift eller Ctrl för att välja flera filer)
  4. Klicka på knappen Öppna
    Filerna hamnar då i den aktuella mappen

Lägg till fil(er) genom "Dra och släpp"

  1. Öppna mappen i Interaxo där du vill ladda upp filerna
  2. Öppna mappen i Utforskaren där filerna ligger, välj och markera de filer du önskar hämta in till Interaxo
  3. Dra och släpp dem från Utforskaren och in till den öppna mappen i Interaxo. 

Det går också att lägga till mappar, på samma sätt som filer.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk