Ladda upp/lägg till filer

Lägg till fil(er) genom att klicka på Ny...-knappen 

 1. Öppna en enkel mapp eller högerklicka på en mapp i trädstrukturen
 2. Klicka på knappen Ny och välj Filuppladdning, eller högerklicka och välj Ny och Filuppladding
 3. Välj en eller flera filer (håll nere Shift eller Ctrl för att välja flera filer)
 4. Klicka på knappen Öppna
  Filerna hamnar då i den aktuella mappen

Lägg till fil(er) genom Dra-och-släpp

 1. Öppna mappen i Interaxo där du vill ladda upp filerna
 2. Öppna mappen i Utforskaren där filerna ligger, välj och markera de filer du önskar hämta in till Interaxo
 3. Dra och släpp dem från Utforskaren och in till den öppna mappen i Interaxo. 

Det går också att lägga till mappar, på samma sätt som filer.

 

Lägg till fil(er) från mallar 

Att lägga till fil från filmallar kan göras både i enkla mappar och i poster i aktiva mappar.

 1. Klicka på Ny...-knappen
 2. Välj Fil från mall
 3. Nu kommer det upp en dialogbox som visar de mallar som finns i det aktuella projektrummet. Det kan finnas en eller flera filer, i en mapp eller i undermappar. 
 4. Leta rätt på den mall du vill använda och klicka på den
 5. Du har nu möjlighet att ändra namnet på filen så den får ett annat namn i mappen där du ska lägga den
 6. Du ser också en förhandsgranskning av filen till höger i dialogboxen
 7. Klicka på OK
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer