Kopiera och flytta filer

Du kan flytta eller kopiera filer mellan mappar i samma rum eller till en mapp i ett annat rum. Du kan också flytta eller kopiera filer mellan mappar och poster, eller mellan poster i samma eller i andra rum.

Flytta eller Kopiera filer till...

  1. Markera en eller flera filer i en mapp
  2. Högerklicka och välj Flytta till... eller Kopiera till...
  3. Det kommer upp en dialogbox där du får möjlighet att välja till vilken mapp dessa filer ska flyttas eller kopieras 

Kopiera/Klipp ut samt Klistra in för filer och poster

  1. Markera en eller flera filer eller poster i en mapp
  2. Högerklicka och välj Kopiera eller Klipp ut... beroende på vad du önskar göra
  3. I mappstrukturen till vänster går du sen till det stället dit filen/filerna ska kopieras eller flyttas
  4. Högerklicka på den aktuella mappen och välj Klistra in

Filen/filerna som ska kopieras eller klippas ut får en blå bakgrund i mappen i samband med detta. Du kan markera en eller flera filer och/eller mappar i en enkel mapp.

Dra och släpp

Dra och släpp fungerar också för flytta och kopiera. Att hålla nere Shift-tangenten när du använder Dra och släpp är det samma som att kopiera. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer