Utforska INTERAXO

Bläddra i mappstrukturen

Navigering i INTERAXO görs på samma sätt som i Utforskaren: Bläddra i mappstrukturen under Innehåll-fliken till vänster, eller klicka på mappar i innehållsrutan till höger. 

Navigera uppåt i mappstrukturen

Det går också att snabb-bläddra i sökvägarna genom att klicka på önskat mapp i sökvägen ovanför knapparna i verktygsfältet:

mceclip0.png

Bläddra i innehållet i en mapp

Inne i en post eller mapp kan du också navigera mellan poster och filer utan att först gå till listvisningen genom att klicka på pilarna uppe till höger i innehållsrutan. Där kan du också klicka på knapparna Visa alla poster eller Visa innehållet i mappen för att komma tillbaka till respektiva listvyn.

  

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer