Exportera: Ladda ner poster och filer

Exportera filer 

 1. Markera en eller flera poster i en aktiv mapp

 2. Klicka på knappen Exportera längst uppe till höger på sidan.
  Om inga poster i mappen markeras får man en export av samtliga poster.

 3. Välj att du vill exportera Bilagor (filer)

 4. Välj  Behåll mappstruktur eller inte.
  Om du väljer att behålla mappstruktur skapas det en mapp per post. Detta kan vara lämpligt om du har flera filer i varje post. Om du har en fil per post, exempelvis en ritning per post kan det vara mer lämpligt att välja att inte ta med mappstrukturen. Då exporteras samtliga filer till en och samma mapp.

 5. Klicka  på Ok-knappen för att skapa nedladdningsfilen

 6. Klicka på knappen Ladda ner för att ladda ner filerna till nedladdningsmappen på din dator

Exportera poster

 1. Välj en eller flera poster i en aktiv mapp

 2. Klicka på Exportera
  Om inga poster i mappen väljs, exporteras alla poster.

 3. Välj att exportera poster

 4. Välj filtyp för exporterade data: Excel (.csv) eller pdf

  Excel:

 5. Välj om du vill exportera Alla kolumner eller Bara synliga kolumner

 6. Välj att Exportera tilhörende bilagor om så önskas

 7. Välj vid behov Behåll struktur eller inte (hoppa till steg nr 11)

  PDF:

 8. Välj om du vill exportera till En PDF med alla poster eller En separat PDF-fil per post

 9. Välj vid behov Exportera tilhörande bilagor

 10. Välj vid behov Exportera tillhörande metadata som CSV-fil

  ...och då:

 11. Klicka på Ok-knappen för att producera exportfilen

 12. Klicka på knappen Ladda ner för att spara filen i nedladdningsmappen på din dator.
  Om du laddar ner flera filer kommer de att slås samman till en zip-fil.

  eller:

 13. Klicka på Spara i Interaxo-knappen

 14. Välj i vilket rum och mapp du vill spara filen

 15. Klicka på Exportera för att spara filen i den valda målmappen

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer