Exportera: Ladda ner poster och filer

Ladda ner filer från en aktiv mapp

 1. Markera en eller flera poster i en aktiv mapp. Klicka på knappen Exportera längst uppe till höger på sidan
  Om inga poster i mappen markeras får man en export av samtliga poster
 2. Välj att du vill exportera Bilagor (filer)
 3. Välj om du vill Behålla mappstruktur eller inte.
  Om du väljer att behålla mappstruktur skapas det en mapp per post. Detta kan vara lämpligt om du har flera filer i varje post. Om du har en fil per post, exempelvis en ritning per post kan det vara mer lämpligt att välja att inte ta med mappstrukturen. Då exporteras samtliga filer till en och samma mapp
 4. Klicka slutligen på OK

Ladda ner filer från en post

Öppna posten i den aktiva mappen. Markera den eller de filer i posten som ska laddas ner. Klicka sedan på knappen Ladda ner

Ladda ner information om en eller flera poster (metadata)

 1. Markera en eller flera poster i en aktiv mapp. Klicka på knappen Exportera längst uppe till höger på sidan.
  Om inga poster i mappen markeras får man en export av samtliga poster
 2. Välj att du vill exportera Poster (metadata)
 3. Välj om du vill att exporten ska vara i Excel (csv) eller pdf format
 4. Beroende på vad du väljer här får du lite olika alternativ

Excel (CSV)

  • Alla kolumner eller bara de kolumner som för tillfället är synliga i mappen
  • Exportera tillhörande bilagor (filerna i posterna) eller inte 
  • Behåll struktur (se ovan i stycket "Ladda ner filer från en aktiv mapp")

PDF

  • En pdf med alla poster i samma PDF-fil eller en separat PDF-fil per post
  • Exportera tillhörande bilagor (filerna i posterna) eller inte (de kommer i denna export alltid att behålla strukturen)
  • Exportera tillhörande metadata som CSV-fil eller inte

Klicka slutligen på OK

Du kan göra export inne från posten på samma sätt. Fortsätt med punkterna 1-4 från stycket ovan.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer