Flytta poster från ett steg till ett annat

Här beskrivs hur du flyttar poster mellan de olika stegen i ett arbetsflöde:

  1. Välj vilka poster du vill flytta 

  2. Klicka på knappen Flytta till steg...

  3. Välj det steg du vill flytta till från rullgardinsmenyn
    OBS! Endast de steg som du har behörighet att flytta till kommer att synas i rullgardinsmenyn

  4. Klicka på knappen Ok för att flytta posterna

Alternativt:

Det går också att använda dra-och-släpp för att flytta posterna.

Obs:
Som standard ser du bara steg som du har åtminstone läseåtkomst till i rullgardinsmenyn. Alla andra steg är dolda. Men du kan tillåtas flytta poster till steg du normalt inte har tillgång till om:

a) steginställningarna i arbetsflödet tillåter det 
OCH

b) kontrollen Visa alla steg till vilka poster kan flyttas är avprickad på Arbetsflöde-fliken

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer