Flytta poster från ett steg till ett annat i en arbetsflödesmapp

All hantering av att lägga till och ändra data (filer och information) fungerar på samma sätt i aktiva mappar med arbetsflöde, som i aktiva mappar. Se egna hjälpartiklar för detta.

Här beskrivs hantering i arbetsflöden; hur du flyttar poster mellan de olika stegen

  1. Välj vilken eller vilka poster du vill flytta (klicka i den lilla rutan framför posterna)
  2. Klicka på knappen Flytta till...
  3. Välj det steg du vill flytta till från rullgardinsmenyn
    OBS! Endast de steg som du har behörighet att flytta till kommer att synas i rullgardinsmenyn
  4. Klicka på OK för att flytta posterna

TIPS! Det går också att använda dra och släpp för att flytta posterna. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk