Olika mapptyper i Interaxo

 Skillnaden på funktionalitet mellan de olika mapptyperna

Enkel mapp

Gul mapp. Dessa mappar kan jämföras med mappar i Utforskaren. Skillnaden på denna mapptyp jämfört med Windows Explorers mappar är att mappar i Interaxo kan delas av alla projektmedlemmar samt att man får versionshantering av filer.

I en enkel mapp kan du:

 • Lägga till filer
 • Skapa enkla mappar
 • Skapa aktiva mappar
 • Skapa arbetsflödesmappar

Tips. Du kan ta en Windows Utforskar-mappstruktur och dra in direkt i Interaxo (Fungerar bland annat i Chrome och Firefox).

Aktiv mapp

Blå mapp. Denna typ av mapp gör det möjligt att koppla ytterligare uppgifter och information till dina filer eller ärenden/aktiviteter (metadata).

Aktiv mapp rekommenderas snarare än enkel mapp för att säkerställa en god struktur och hämtning av filer. Du kan sortera, filtrera och gruppera samt söka de metadata som du har länkat till dina filer. Du har också möjlighet att samla flera filer som hör ihop i en och samma post.

I den aktiva mappen kan du skapa:

 • Poster och lägga till filer i dessa
 • Lägga till kommentarer till posterna
 • Du får loggning av aktiviteter i posten; vem som ändrat, vad som gjorts, vem som delat informationen till vem och när etc. 

Exempel på när du bör använda en aktiv mapp:

 • Ritningar som innehåller data såsom ritningsnummer, titel och versionsnummer
 • Alla dokument som du önskar att få sökbara på ett smidigare sätt än bara med hjälp av filnamnet

Arbetsflödesmapp (Aktiv mapp med arbetsflöde)

Blå mapp med pilar. Arbetsflödesmappen fungerar på samma sätt som en aktiv mapp. Skillnaden är att denna typ av mapp också används för att stödja en arbetsprocess. Exempel på arbetsprocesser där man kan använda arbetsflödesmappar

 • Godkännandeprocess för ritningar eller andra dokument
 • Fråga-Svar
 • Ärendehantering
 • Ändringar och Avvikelser exempelvis på byggarbetsplats
 • Godkännande och hantering av kontrakt eller andra typer av dokument
 • Attest för reseräkningar eller andra typer av attester

I en arbetsflödesmapp finns steg som representerar den process som posterna/dokumenten ska gå genom.

BIM-mapp

BIM-mappar för lagring av BIM-filer (.ifc filer) kan inte längre skapas.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer