Filer i Interaxo

I Interaxo kan filer laddas upp och laddas ner, antingen i enkla mappar eller som bilagor til poster i aktiva  mappar. I Interaxo kan du ladda upp alla filtyper, och det finns en inbyggd viewer för de vanligaste filformaten. 

Hantering av filer

 Ladda upp Ladda upp fil(er) från egen dator/server
 Lägg till ny version  Ladda upp ny version av filen 
 Visa Filen öppnas i den inbyggda viewern
 Visa i ny flik Filen öppnas i den inbyggda viewern, i en ny flik
 Ladda ner Laddar ner filen
 Skicka till varukorgen Filen läggs till i varukorgen. (Gäller endast Interaxo Bygg och Anläggning)
 Redigera                   Interaxo vill ladda ner filen till din dator så att den kan redigeras, och om det är en Office-fil kan den redigeras online genom att aktuellt Office-program startas. Filen blir låst. Redigering avslutas genom att ladda upp en ny version av filen eller genom att avbryta redigeringen
 Avbryt redigering Avbryter redigeringen och filens låsning försvinner
 Flytta till... Flyttar filen till ett annat ställe
 Kopiera till... Kopierar filen till ett annat ställe
 Kopiera  Kopierar filen för att klistra in den på annan plats
 Klipp ut Klipper ut filen för att klistra in den på annan plats
 Klistra in Klistrar in filen (från Kopiera eller Klipp ut)
 Radera  Raderar filen
 Byt namn  Öppnar Redigera Filinställningar. Här kan filnamnet ändras
 Händelser Till höger om mappens innehåll kan du se händelser för aktuell mapp/fil. Detta kan även ses när en fil visas i den inbygda viewern i Interaxo. Klicka på ikonen (visas som ett "i") ovanför, för att visa visa/dölja händelser (och kommentarer)
 Kommentarer Till höger om mappinnehållet i en mapp och filen i viewer kan du se och lägga till kommentarer för aktuell mapp/fil. Klicka på informationsikonen (i) ovanför innehållet för att visa/dölja kommentarer (och händelser)
 Dela  Delar filen i ett delningsmeddelande (epost) till de mottagare som väljs
 Prenumerera När du prenumererar på en fil får du ett automatiskt notifikationsmail när denna ändras
 Rättigheter  Öppnar dialogen Rättigheter. Här kan rättigheter för filen ändras
Skicka til varukorgen Tryckorder
Arkivera Arkivera filer om detta är aktiverad på området


      

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer