Länkar i Interaxo

Det finns möjlighet att hantera interna Interaxo-länkar och externa navigationslänkar i Interaxo. 
Interaxo länkar kan skapas till objekt inne i Interaxo

 • Filer
 • Enkla och aktiva mappar
 • Steg i aktiva mappar
 • Poster

Lägg till Interaxo länkar

Det finns två sätt att lägga till Interaxo länkar. Interaxo länkar symboliseras alltid av ikonen för det objekt den pekar på, med en länksymbol ovanpå.

Alternativ 1

 1. Klicka på Ny och välj Länk
 2. I dialogboxen väljer du Interaxo länk samt om den ska öppnas i samma eller i ny flik
 3. Du kan välja att länka till Enkel mapp, Aktiv mapp, Steg i ett arbetsflöde, Post eller Fil i valfritt rum (inom samma community/kundområde)
 4. När du har valt vad du vill länka till, kopieras objektets namn till fältet för länkens namn. Namnet på länken kan ändras

Alternativ 2

 1. Markera en eller flera objekt i en mapp
 2. Högerklicka och välj Kopiera
 3. Gå till vald mapp eller post och klicka på knappen Klistra in ny lenk. Alternativet finns också som högerklick

Om objektet länken pekar på har raderats eller tagits bort, kommer en grå ikon att ersätta länk-ikonen.

Lägg till externa länkar

Externa länkar kan skapas till valfri webbadress på Internet. Externa länkar symboliseras alltid av en jordglob i Interaxo.

 1. Klicka på Ny och välj Länk
 2. I dialogboxen väljer du Extern länk samt om den ska öppnas i samma eller i ny flik
 3. När du har skrivit in eller kopierat in vilken webbadress du vill länka till, kopieras sista del av namnet (efter sista tecknet ”/” i webbadressen) till fältet för länkens namn. Namnet på länken kan ändras. 

Att använda länkar

Klicka på länken
Genom att klicka på länken kommer du att navigeras till stället som länken pekar på. Beroende på vad som är valt när länken skapats, öppnas den i samma flik eller ny flik i din webbläsare.

Följande kan utföras på länken/länkarna

 1. Flytta till...       Öppnar ”flytta till” dialogboxen och du kan välja att flytta länken till ett annat ställe
 2. Kopiera till...    Öppnar ”kopiera till” dialogboxen och du kan välja att kopiera länken
                            till ett annat ställe
 3. Kopiera             Kopiera länken för att klistra in den på ett annat ställe
 4. Klipp ut             Klippa ut länken för att klistra in den på ett annat ställe
 5. Klistra in som länk     Klistra in länken (från Kopiera eller Klipp ut)
 6. Radera              Raderar länken efter att du bekräftat på frågan om du är säker på att den ska raderas

 7. Ladda ner         Laddar ner objektet som länken pekar på
 8. Dela                   Objektet som länken pekar på läggs till i ett delamail
 9. Visa                   Navigerar till stället som länken pekar på, i samma flik. Fil öppnas i viewer.
                            Post öppnas. Mapp öppnas. Extern webbsida öppnas
 10. Visa i ny flik      Navigerar till stället som länken pekar på, i en ny flik. Se ovan

 11. Byt namn           Öppnar redigera Länk-dialogen. Du kan nu ändra namn på länken eller vart den pekar
 12. Inställningar    Öppnar redigera Länk-dialogen. Du kan nu ändra namn på länken eller vart den pekar
 13. Skicka till varukorgen    Filen som länken pekar på kommer att läggas till i utskriftsbeställning
                            (gäller för Interaxo Bygg och Anläggning)
 14. Arkivering        Länkarna arkiveras på samma sätt som filer i poster där det är påslaget
                            (gäller för Interaxo Bygg och Anläggning/Organisation och Ledning)

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

 • Avatar
  Lourdes Valencia

  Fungera inte I verköigheten som stå I förklaring