Användargränssnittet för Visuella Tavlor

Användargränssnittet för visuella tavlor (VPT) består av följande delar:

 • Topprutan

 • Huvudmenyn med alla menyalternativ på vänster sida

 • Innehållsfönstret i mitten visar informationen i den valda vyn

 • Arbetsflödestegen till höger med motsvarande frågor

Topprutan innehåller följande punkter:

 • Knapp för att expandera huvudmenyn (när den är kollapsad)
 • Tavlans namn
 • Användarprofilbild (ingår så småningom)
 • LOGGA UT-funktionen
 • Länk till Hjälpcenter (Frågetäckenikon)


Huvudmenyn kan kollapsas (om mer utrymme krävs på skrivbordet) och expanderas. Som standard visar landingssidan alla tillgängliga tavlor. Om inte en tavla är vald är Tavlor det enda huvudmenyalternativet som är synligt.

Huvudmenyn  innehåller följande alternativ:

 

 

Lista över alla tavlor

Frågetavla (tabell)

Veckovy (tabell)

Listvy

Beslutslogg för frågor med godkända svar 

 


Innehållsfönstret visar frågorna på olika sätt beroende på vald vy:

 • Genom att välja tabellvyn Frågetavla, presenteras ett rutnät med från- och / till-discipliner i Y-, respektive X-axeln. Frågorna i en cell i rutnätet representeras av en ikon som visar antalet frågor i den.

 • Veckovyn listar alla frågor på en tidslinje der kolumnerna representerar veckonummer. Kolonnplaceringen bestäms av värdet på Svardato-fältet.

 • Listvyn visar alla frågor kontinuerligt som en lista med en fråga per rad

 • Beslutsloggen visar alla godkända frågor på samma format som listvyn

 

Arbetsflödestegen visas bara i tabellvyn och innehåller alltid

 • Steget för nya, obesvarade frågor

 • Beslutslogg-steget, som endast visar antalet godkända frågor.
  Genom att klicka på ikonen kommer alla godkända frågor att visas i listvy.


Återstående steg i arbetsflödet visas också, inklusive alla frågor som finns i det enskilda steget.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk