Användargränssnittet för Visuella Tavlor

Visuella tavlor kan initieras på ett av två sätt från Interaxo-klienten:

 • via knappen Visuella Tavlor på den aktiva mappen
  eller 
 • eller att välja Visuella Tavlor från huvudmeny i ett rum

Användargränssnittet för visuella tavlor (VPT) består av följande delar:

 • Topprutan

 • Huvudmenyn med alla menyalternativ på vänster sida

 • Innehållsfönstret i mitten visar informationen i den valda vyn

 • Arbetsflödestegen till höger med motsvarande frågor

Topprutan innehåller följande punkter:

 • Knapp för att expandera huvudmenyn (när den är kollapsad)
 • Tavlans namn
 • Användarprofilbild (ingår så småningom)
 • LOGGA UT-funktionen
 • Länk till Hjälpcenter (Frågetäckenikon)


Huvudmenyn kan kollapsas (om mer utrymme krävs på skrivbordet) och expanderas. Som standard visar landingssidan alla tillgängliga tavlor. Om inte en tavla är vald är Tavlor det enda huvudmenyalternativet som är synligt.

Huvudmenyn  innehåller följande alternativ:

The main menu contains the following options:

VBs_icon.PNG 
Lista alla visuella tavlor

QB_icon.PNG
Frågetavlan

WV_icon.PNG
Veckovyn

QLV_icon.PNG
Frågelistan

DL_icon.PNG
Beslutsloggen

MLV_icon.PNG
Milstolpelistan 

IXO_icon.PNG
Öppna Interaxo-klienten

 

 

Innehållsfönstret visar frågorna på olika sätt beroende på vald vy:

 • Genom att välja tabellvyn Frågetavla, presenteras ett rutnät med från- och / till-discipliner i Y-, respektive X-axeln. Frågorna i en cell i rutnätet representeras av en ikon som visar antalet frågor i den.

 • Veckovyn listar alla frågor på en tidslinje der kolumnerna representerar veckonummer. Kolonnplaceringen bestäms av värdet på Svardato-fältet.

 • Frågelistan visar alla frågor kontinuerligt som en lista med en fråga per rad

 • Milstolpelistan visar alla milstolper för den visuella tavlan

 • Leveranslistan visar alla leveranser på tavlan (inte implementerad än)

 • Beslutsloggen visar alla godkända frågor på samma format som listvyn

 

Arbetsflödestegen visas bara i tabellvyn och innehåller alltid

 • Steget för nya, obesvarade frågor

 • Beslutslogg-steget, som endast visar antalet godkända frågor.
  Genom att klicka på ikonen kommer alla godkända frågor att visas i frågelistan.


Återstående steg i arbetsflödet visas också, inklusive alla frågor som finns i det enskilda steget.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk