Hur använder jag frågotavlan?

Inledning

Frågotavlan visas genom att välja Frågetavla från huvudmenyn. Du får

 • aktivera/inaktivera hög kontrast och ökad textstorlek genom att klicka på förstoringsglaset
 • filtrera frågor om discipliner och vallista-fält
 • prenumerera på hela tavlan eller på enskilda frågor
 • konfigurera inställningar
 • Klicka på den gula mappikonen som visar antalet frågor i en cell för att se listan över alla frågor i den cellen
 • se frågor som hör till ett visst arbetsflödessteg genom att klicka på önskat steg
 • klicka på en fråga från listan för att öppna frågeformuläret


Frågeformuläret

Följande fält på frågeformuläret kan uppdateras:

 • Fråga (om du är medlem i några Från-discipliner)
 • Från-disciplin
 • Till-discipliner
 • Svarsdatum
 • Svar (om du är medlem i några Till-discipliner)

  Obs! Ytterligare anpassade fält kan läggas till om så önskas.

Du kan också

 • Lägga till bilagor till frågan
 • Lägga till kommentarer till frågan
 • Läsa och filtrera logginformationen

Kom ihåg att SPARA ändringar på frågeformuläret.


Skapa ny fråga

Skapa en ny fråga genom att trycka på Lägg till fråga-ikonen och ange värden för alla obligatoriska fält:

 • Fråga
 • Från-disciplin
 • Till-discipliner

Kom ihåg att SPARA dina ändringar.


Flytta en fråga till en annan cell

Dra och släpp en fråga till en annan cell om den var felplacerad. Observera att du bara kan flytta en fråga till rader som representerar de Fra-discipliner där du är medlem.

Flytta en fråga till ett annat steg

För att flytta en fråga till ett annat steg i arbetsflödet, dra frågan till önskat steg och släpp den där.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer